Versie 5 van de FSSC 22000 is uitgebracht!

24 jun Versie 5 van de FSSC 22000 is uitgebracht!

Sinds mei 2019 is de FSSC 22000 versie 5 uitgebracht. Zoals de eerdere standaard is deze nieuwe versie 5 wederom opgebouwd uit een basisvoorwaardenprogramma (PRP), de ISO22000 norm en de aanvullende FSSC eisen.

FSSC 22000 versie 5 en ISO 9001:2015

In de FSSC norm wordt de mogelijkheid geboden om een gecombineerde certificatie te doen met de ISO9001:2015 norm waarmee het zogenaamde FSSC22000-Quality certificaat behaald kan worden. Dit is een zeer interessante optie voor bedrijven die reeds gecertificeerd zijn voor die ISO9001 norm of zich willen gaan certificeren tegen die norm.

FSSC 22000 versie 5 en ISO 22000:2018

In deze versie 5 is de verwachte verwijzing naar de ISO22000:2018 norm opgenomen, welke gepubliceerd is in juni 2018. Dit is uiteraard de grootste wijziging en bevat hiermee de kenmerkende dubbele PDCA cirkel, namelijk op strategisch en operationeel niveau. Naast deze wijziging is de ISO22000 opgebouwd volgens de zogenaamde higher level structure waarmee deze norm meer in lijn ligt met de overige ISO normen. Hierdoor wordt het eenvoudiger gemaakt om meerdere normen te combineren. Meer informatie omtrent de eisen van de ISO22000:2018 norm vindt u hier.

De eisen van de FSSC 22000 versie 5

In de FSSC22000 norm wordt van bedrijven eveneens vereist te voldoen aan een voorgeschreven basisvoorwaardenprogramma. Er is een aparte tabel opgenomen waarin per sector en/of productgroep de relevante basisvoorwaardenprogramma’s zijn weergegeven. De wijzigingen in deze tabel zijn zeer gering ten opzichte van de vorige versie.

In de aanvullende FSSC22000 eisen zijn daarnaast nog wijzigingen aangebracht waarbij de aandacht voor voedsel fraude (VACCP) en voedsel beveiliging (TACCP) onverminderd aanwezig is. Van belang is daarbij ook om de ontwikkelingen te volgen om deze VACCP en TACCP plannen tijdig bij te kunnen stellen.

Voor de sectoren catering, retail/groothandel en transport en opslag zijn de eisen voor allergenen management nieuw. Deze paragraaf was voorheen niet verplicht voor die sectoren maar dit is gewijzigd in deze nieuwe versie. Dit houdt voor die bedrijven in dat er een gedocumenteerde allergenen management plan aanwezig moet zijn welke gebaseerd is op een risico analyse.

De omgevingsonderzoek, zoals deze reeds in de vorige versie aanwezig was, zijn meer expliciet uitgeschreven qua verplichte onderdelen. Zo wordt er aangegeven dat er een procedure aanwezig moet zijn voor de evaluatie van de effectiviteit van het monitoringsprogramma en dat dit minimaal microbiologische en allergenen beheersing dient te bevatten.

Tevens wordt in de laatste paragraaf van het eisenpakket een specifiek ketenonderdeel voor de retail en groothandel aangehaald, namelijk juiste transport en leveringscondities om verontreiniging te voorkomen.

De FSSC22000 Versie 5 wordt vanaf 1 januari 2020 gehanteerd bij de audit zodat alle bedrijven eind 2020 aan de nieuwe standaard voldoen. Advies is dan ook om tijdig te beginnen aan de omzetting van uw kwaliteitssysteem.

Kleemans Organisatie Advies kan u ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwe norm. Neem voor vragen hier contact op of benader uw persoonlijke adviseur.

 

 



Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?