FSSC 22000 versie 4 gepubliceerd

07 feb FSSC 22000 versie 4 gepubliceerd

FSSC 22000 versie 4 gepubliceerd
In 2016 is de nieuwe versie van de FSSC 22000 gepubliceerd. Aanpassingen zijn de criteria en het certificatieprotocol om te voldoen aan de nieuwe GFSI-eisen en de norm van ‘ketenborging.nl’. Extra critria voor ‘food defence’en ‘foodfraude’zijn de belangrijkste wijzigingen en de introductie van onaangekondigde audits. Versie 4 is vanaf 1-1-2018 van kracht. De overgang van versie 3 naar versie 4 kan alleen door middel van een her-certificatie audit. Bedrijven die in 2017 al een her-certificatie audit hebben, adviseren wij om op dat moment tevens versie 4 te implementeren.

Scope FSSC 22000 uitgebreid
Het toepassingsgebied voor deze standaard is met het verschijnen van de FSSC versie 4 uitgebreid met transport & logistiek, catering en groot-/detailhandel. De FSSC 22000 norm kan daarnaast worden toegepast voor de veehouderij, de productie van voedermiddelen, de productie van levensmiddelen en de productie van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen.

Download hier wordt geaudit vanaf 1/1/2018.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?