Fooddefense

07 sep Fooddefense

Aanpak mbt Fooddefense

Wat is food defense?

Food defense is het beveiligen van uw bedrijf tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van een product bedreigen, bijvoorbeeld opzettelijke besmettingen.

Het verschil met voedselveiligheid is, dat HACCP uitgaat van onopzettelijke besmettingen.

Het thema food defense is ontstaan in de VS na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikaanse overheid benoemde de voedingsindustrie tot een van de vitale infrastructuren. In 2002 werd de Bioterrorism Act aangenomen. De Food and Drug Authority (FDA) heeft naar aanleiding hiervan Food Defense-eisen opgesteld.

De Amerikaanse wetgeving stelt Food Defense verplicht. Dit is in Europa niet het geval, het is geen onderdeel van de Europese wetgeving. Wel is Food Defense een eis in GFSI erkende normen zoals BRC, IFS en FSSC 22000.

Wat moet u doen?

Food Defense en voedselveiligheid hebben hetzelfde doel: een veilig product!

De methode voor Food Defense is wel enigszins verschillend van de HACCP-methode. In de Food Defense Analyse definieert men welke opzettelijke besmettingsgevaren er zouden kunnen zijn. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke kenmerken van het bedrijf, zowel de fysieke locatie als ook de plaats in de keten, type product en klanten. Hieruit volgt of het bedrijf zich voldoende heeft gewapend tegen de mogelijke bedreigingen. Daar waar nodig worden aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Waar kunt u informatie vinden?

De FDA heeft een tool ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken (de food defense plan builder). Die is via de website van de FDA te vinden. Door die tool te doorlopen heeft u al veel van de relevante aandachtspunten gerelateerd aan food defense behandeld.

Tevens hebben de GFSI-erkende normen (FSSC, BRC, IFS) guidance documenten gepubliceerd die u op hun websites kunt terugvinden.

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?