Food Fraude Analyse

07 sep Food Fraude Analyse

Food Fraude Analyse

Wat is food fraude?

Food fraude is bedrog met als doel winstbejag.

Dit is niets nieuws. Zelfs de Romeinen deden al water bij de wijn om deze duurder te kunnen verkopen. Dit is ook het basisprincipe van onze Warenwet.
Hierbij moeten alle risico’s in kaart gebracht worden van de producent tot en met het eindproduct bij de consument.

Hoe pakt u dit aan?

U start bij het analyseren van de betrouwbaarheid van leveranciers. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de distributiekanalen. Hoe complexer en uitgebreider de keten, hoe groter het risico op fraude. U kunt ook kijken naar de mate van criminaliteit in de herkomstlanden, issues in de markt mbt beschikbaarheid van grondstoffen, etc.. Op basis van deze elementen bepaalt u de noodzaak tot het nemen van aanvullende maatregelen.

Food fraude is opgenomen als onderwerp in de GFSI-standaarden. Sommige bedrijven werken een doorgedreven risicoanalyse uit, terwijl bij andere voedingsondernemingen deze analyses slechts oppervlakkig worden uitgevoerd. Dit is vooral afhankelijk de omvang van het assortiment en de relaties met de leveranciers.

Hulp in de praktijk?

Tijdens audits worden er steeds vaker vragen gesteld over de onderbouwing van de Food Fraude analyse. Om te voorkomen dat dit kan leiden tot een afwijking heeft Kleemans een systeem ontwikkeld waarin diverse aspecten worden meegewogen zoals de corruptie in een land en de risico’s die behoren bij de specifieke productgroepen. Hierbij wordt automatisch gebruik gemaakt van diverse bronnen. Het opstellen van een goed onderbouwde Food Fraude-analyse neemt hiermee een stuk minder tijd in beslag. Vanzelfsprekend nemen wij graag uw Fraude analyse onder de loep of helpen u graag met het opzetten ervan.

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?