Persbericht Food Compass: Onderzoek voedselveiligheid

27 jun Persbericht Food Compass: Onderzoek voedselveiligheid

Food Compass vervolgt haar microbiologisch onderzoek naar ziekteverwekkers op verse,
onbewerkte groenten en fruit. Met dit onderzoek verzamelt de onafhankelijke stichting al vijf jaar
kennis en sectordata van mogelijke bronnen en routes van microbiologische verontreinigingen.
Sectororganisaties en ondernemers kunnen met de resultaten de voedselveiligheid van verse,
onbewerkte groenten en fruit verder verbeteren.

Het onderzoek is gericht op 18 productgroepen groenten en fruit, met analyses op de
ziekteverwekkers (zogeheten humane pathogenen) Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Shiga
toxine producerende Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes, Salmonella en Staphylococcus
aureus en Escherichia coli (E-coli) als hygiëne indicator. Op basis van een externe risicoanalyse liet
Food Compass een onafhankelijke monsternemer volgens een bemonsteringsplan circa 1.400
monsters per jaar nemen. Ze werden bij een onafhankelijk, geaccrediteerd microbiologisch
laboratorium geanalyseerd.

Risico’s beheersbaar
Vijf jaar onderzoek resulteerde in een beperkt aantal vondsten van een ziekteverwekker. In dat geval
volgde op het eerste monster (met n=1) een vervolgmonster (met n=5) op hetzelfde product van
dezelfde teler. Dat leidde sporadisch tot nieuwe vondsten. De resultaten geven weer dat risico’s van
verontreiniging met ziekteverwekkers bij verse, onbewerkte groenten en fruit beheersbaar zijn. Het
beperkt aantal vondsten wijst uit dat er geen structurele problemen zijn.

Doorwerking in de keten
Vers, onbewerkt product wordt als rauw product gegeten of het vormt de grondstof voor be- of
verwerkte producten. In beide gevallen is het gewenst dat het verse, onbewerkte product ‘schoon’ is,
aangezien een microbiologische verontreiniging kan doorwerken in de keten naar de consument.
Food Compass startte het programma in 2013, omdat sectororganisaties en ondernemers meer
kennis wensten van bronnen en routes van (kruis)besmetting met mogelijke ziekteverwekkers.

Extra monitoring niet nodig
Food Compass zet het onderzoek voort. “Gelet op de incidenteel gevonden ziekteverwekkers is bij
enkele productgroepen vervolgonderzoek gewenst. Op basis van de resultaten is naar ons idee extra
monitoring van producten op ziekteverwekkers ten opzichte van het huidige onderzoeksprogramma
niet nodig. Het is raadzaam voor de sector en voor ondernemers om te blijven focussen op hygiëne,
hygiënisch werken en aandacht bij gebruik van mest bij de teelt en water in de gehele keten”, aldus
Daan van Empel van Food Compass.

Food Compass
Doel van Food Compass is het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten
en fruit bij handelsbedrijven, sorteer -en pakstations, veilingen en telersverenigingen. Voor deze
deelnemers beheert de stichting een residumonitoringsysteem van gewasbeschermingsmiddelen,
voert ze een microbiologisch onderzoeksprogramma voor verse, onbewerkte groenten en fruit uit en
verricht ze met een watermonitoringprogramma onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van
(oppervlakte-)water dat tijdens de groenten- en fruitteelt wordt gebruikt. Met haar netwerk, de
verzamelde kennis en betrouwbare sectordata levert Food Compass een bijdrage aan een sterkere
voedselveiligheidscultuur binnen de sector.

 Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?