FG Nieuws

03 dec FG Nieuws

FG nieuws

Kleemans vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming voor verschillende zorginstellingen.
De afgelopen periode zijn er weer een aantal vragen en datalekken behandeld.

 

Coronamaatregelen

Actueel zijn coronamaatregelen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Vaak worden deze al ingezet voordat vooraf duidelijk is vastgesteld wat het doel, de grondslag en duur van de verwerking is. Vragen die aan bod zijn gekomen zijn o.a.

  • Toegangsregistratie bezoekers;
  • Temperatuur meten/registreren;
  • Coronatest door werkgever / zorginstelling;
  • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van bron- en contactonderzoek;
  • Veilig beeldbellen.

 

Datalekken

Wat betreft datalekken zijn de meest voorkomende:

  • Mail met cliënt- /gezondheidsgegevens verstuurd naar verkeerde persoon (b.v. door “allen beantwoorden” gaat mail naar alle in de CC vermelde personen.
  • Post verstuurd naar verkeerde adres (b.v. in verkeerde envelop gedaan);
  • Verkeerde pagina meegestuurd per post (b.v. pagina van een andere brief uit stapel printjes).

 

Let er niet alleen sprake is van een datalek wanneer inbreuk is gemaakt op de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.
Onbedoeld wijzigen, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn van persoonsgegevens kan ook een datalek opleveren.

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?