Eerste AVG controles in de Zorg een feit.

26 jul Eerste AVG controles in de Zorg een feit.

Ook de Zorg sector word als steekproef meegenomen voor de Autoriteit Persoonsgegevens in de controle hoe grote organisaties de nieuwe privacywet naleven.

Er zal onder andere gekeken worden  of er een register van verwerkingsactiviteiten aanwezig is en of dit register de juiste informatie bevat. Voor organisaties met meer dan 250 medewerkers een verplichting. In de Zorg is dit ook van toepassing op kleine organisaties omdat het bijzondere gegevens over gezondheid betreft.
Door het registreren van deze gegevens word je als organisatie bewust van het omgaan met persoonsgegevens. Omdat er geen standaarden voor bestaan kan het best veel werk zijn en is het mogelijk dat er ook irrelevante gegevens geregistreerd worden.

Wilt u dit correct en efficiënt aanpakken? Wij kunnen hier ondersteuning in bieden.



Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?