Certificering van logistieke activiteiten

27 jul Certificering van logistieke activiteiten

In de gehele voedselketen is het van belang dat iedere schakel het belang onderkent van voedselveiligheid. Door de jaren heen zijn hiervoor voedselveiligheidssystemen ontwikkeld om de diverse sectoren te kunnen certificeren. De vraag naar certificatie heeft dan ook een enorme vlucht genomen en blijft toenemen, omdat vele deelnemers binnen de keten steeds meer het besef krijgen van de toegevoegde waarde van een dergelijke certificering. Na de producenten, de handelaren en de importeurs zijn inmiddels ook veel logistieke dienstverleners gecertificeerd volgens één van de GFSI erkende kwaliteitsmanagementsystemen. 

Er zijn meerdere standaarden die daarvoor geschikt zijn en vaak wordt de keuze voor een norm gebaseerd op de klantvraag. Voor diegene die geen expliciete klanteis hebben is er keuze tussen verschillende normen zoals bijvoorbeeld BRC storage and distribution, IFS Logistics en FSSC22000 Transport and Storage. Vanuit de markt krijgen wij dan ook regelmatig de vraag welke norm het meest geschikt is voor de logistieke dienstverleners. 

 

BRC Storage and distribution 

BRC is een kwaliteitsmanagement certificering die ontwikkeld is in opdracht van Britse retailers. Daarbij zijn een reeks normen opgesteld waaronder de BRC storage and distribution voor de logistieke activiteiten. De huidige versie 3 is een pakket aan vastgestelde eisen en omschrijft vaak heel duidelijk wat er vereist wordt en laat daardoor soms minder ruimte tot interpretatie. Naast de standaard normeisen bevat deze norm ook aanvullende vrijwillige modules. Naar gelang van de relevantie ervan in relatie tot de bedrijfsactiviteiten, kunnen deze meegenomen worden in de certificering. Daarbij kan gedacht worden aan verpak/ompakactiviteiten van verpakt product, inspectie service van goederen, invries of ontdooi activiteiten van verpakt product, reinigingsactiviteiten van fust, afvalverwerking etc. Het is daarom van belang om de activiteiten (de scope) voorafgaand aan het beslistraject duidelijk vast te stellen.  

De norm biedt de mogelijkheid van zowel aangekondigde als onaangekondigde audits en is 1 jaar geldig.  

Deze BRC S&D norm staat op het punt om vervangen te worden door de 4e versie, waarmee deze norm zich aan de laatste GFSI eisen conformeert. Nieuwe informatie hierover zal via onze website en nieuwsbrieven gecommuniceerd worden. 

 

IFS Logistics 

De IFS standaard is opgezet door vooral Duitse en Franse retailers als tegenhanger van de BRC norm. De IFS Logistics norm heeft inmiddels versie 2.2 en is een veel omvattende norm voor de logistieke sector. 

De IFS Logistics norm bevat namelijk, net als de BRC S&D overigens, kwaliteits- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan het transport en de opslag van levensmiddelen en non-food producten. De IFS Logistics certificering is tevens mogelijk voor bedrijven die vries- en/of ontdooidiensten en ompakwerkzaamheden van voorverpakte producten aanbieden. 

IFS Logistics gaat qua scope verder dan alleen voeding, want deze is ook geschikt voor non-food. De relevantie ervan is daarbij uiteraard afhankelijk van uw (toekomstige) activiteiten en productcategorieën. 

De IFS Logistics norm is opgebouwd uit een pakket normpunten waarbij regelmatig de term risico gebaseerd genoemd wordt. Hiermee wordt meer ruimte gegeven tot interpretatie maar daarbij wordt wel een gedegen onderbouwing verwacht. Net als de BRC hanteert deze norm steeds een jaar cyclus en bestaat eveneens de mogelijkheid tot aangekondigde en onaangekondigde certificatie audit. 

 

FSSC Transport and Storage 

De FSSC-22000 is een volledig certificatieschema voor een managementsysteem voor voedselveiligheid. De naam FSSC 22000 staat voor Food Safety System Certification die gebaseerd is op de ISO 22000 en is sinds 2010 GFSI erkend.  

De standaard is in tegenstelling tot de IFS norm en BRC norm niet opgezet door retailers maar door voedingsmiddelen producenten en kenmerkt zich door de praktische aanpak en maakt het een zeer interessante standaard voor bedrijven. Deze FSSC22000 standaard is eveneens GFSI erkend waarmee deze aan de hoogste standaard voldoet. Sinds 2019 is de 5e versie van de standaard gepubliceerd welke ook toepasbaar is voor de logistieke diensten, transport en opslag. 

De FSSC22000 voor transport en opslag is opgebouwd uit 3 documenten, namelijk de ISO22000:2018 norm, een basisvoorwaardenprogramma (NEN/NTA 8059:2016 welke per 1 januari 2021 vervangen wordt door ISO/TS22002-5:2019) en aanvullende FSSC voorwaarden om te voldoen aan de GFSI eisen en is toepasbaar voor alle logistieke processen in de voedsel- of voederketen. Met deze norm kunnen ook aanvullende diensten zoals inpakwerkzaamheden van verpakt product en invries en ontdooi activiteiten omvat worden. 

Doordat de norm is gebaseerd op de ISO22000 norm is een combinatie met ISO9001 eenvoudig in te passen door de overeenkomstige opzet van de norm, de Higher Level Structure. Dit maakt het voor bedrijven die tevens een ISO9001 certificering hebben en erg interessante norm. 

De duur van de certificeringsperiode van de FSSC22000 norm is gebaseerd op een 3-jarige cyclus waarbij een jaarlijkse focus audit uitgevoerd wordt en waarvan 1 ervan een onaangekondigde audit betreft. 

Er zijn uiteraard veel overeenkomsten tussen de drie genoemde normen omdat bij alle drie de voedselveiligheid en de borging ervan centraal staat. Desondanks is er wel degelijk iets te kiezen mits door klanten geaccepteerd uiteraard. Indien u vragen heeft en hulp wenst bij het kiezen van de meeste geschikte standaard voor uw bedrijf of als u begeleiding zoekt in het traject naar certificering neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor of benader één van onze adviseurs.  

 

 

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?