BRC Packaging versie 6 verschijnt augustus 2019

25 mrt BRC Packaging versie 6 verschijnt augustus 2019

Het is nu redelijk duidelijk dat de nieuwe versie van BRC Packaging in augustus 2019 zal verschijnen.
Momenteel is de draft-versie, waarin de voorgestelde aanpassingen worden weergegeven, onder revisie.
Op hoofdlijnen zijn er een 6 tal relevante aanpassingen. Waarvan 2 aan het protocol en 4 aan de requirements.

Veranderingen in het protocol:
• vervallen van de splitsing in hygiëne categorieën. Alles wordt nu 1 categorie. Benadering is nu risk-based.
• mogelijkheid voor uitvoering van gesplitste onaangekondigde audit vervalt. Het is nu of aangekondigd of onaangekondigd, zonder
tussenvariant.
Veranderingen in de eisen:
• oorzaakanalyse wordt belangrijker. Idem aan de BRC Food versie 8.
• specifieker en meer nadrukkelijke aandacht voor productkwaliteit. Dit zal ook verder meegenomen moeten worden in de risico-analyse. Een
verdere verdieping van de reeds benoemde product-integriteitsrisico’s.
• introductie van eisen ten aanzien van kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur en een plan voor verbetering daarvan. Ook in lijn met de
eisen binnen BRC Food versie 8.
• introductie van duurzaamheidseisen voor de plastic industrie. Het doel hiervan is om de belasting van het milieu te beperken.

Zoals reeds benoemd is de BRC Packaging versie 6 nu nog enkel als draft beschikbaar, maar als toonaangevend adviesbureau op gebied van begeleiding naar o.a. BRC-certificering kunnen wij u natuurlijk nu al meer inhoudelijk informeren omtrent de te verwachten impact voor uw organisatie. Neemt u gerust contact met ons op.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?