Basisvoorwaardenprogramma’s

26 okt Basisvoorwaardenprogramma’s

Een basisvoorwaardenprogramma is, zoals het woord eigenlijk al zegt, een programma (een overzicht) van de voorwaarden waaraan in de basis voldaan moet worden om voedselveilig te kunnen werken. Kortom: minimale eisen.
Als onderdeel van een voedselveiligheidssysteem dient een bedrijf een keuze te maken voor een basisvoorwaardenprogramma. Er zijn namelijk meerdere varianten en de toepasbaarheid van de verschillende varianten verschilt.
Welk basisvoorwaardenprogramma u het beste kunt toepassen, is o.a. afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten (productie, transport, catering, etc.), de producten waar u mee werkt (bijv. vis/vlees of overige producten) maar ook of er sprake is van een certificeringsnorm en zo ja, welke.
Indien er geen sprake is van een certificeringsnorm is minimaal wetgeving van toepassing. In principe heeft de levensmiddelenproducent zich te houden aan de EG 852/2004 of in bepaalde gevallen aan erkenningsrichtlijnen zoals bij een EEG-erkenning voor bijv. vleesverwerkers. In deze wetgeving zijn basisvoorwaarden verwerkt. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de eisen van de World Health Organisation (WHO) die een Codex Alimentarius heeft opgesteld met daarin General Principles on Food Hygiene.
Het gaat hier over eisen als:- Constructies en layout van gebouwen.

– Water van drinkwaterkwaliteit
– Goed afvalbeheer
– Goed onderhoud
– Geschikte ongediertebestrijding
– Passend schoonmaakplan
– Goede persoonlijke hygiene
– Inkoop van geschikte grondstoffen en materialen
– Voldoende kennis van medewerkers
– Opslagbeheer
– Recallprocedures

Indien u naast wetgeving ook te maken heeft met certificeringsnormen zoals BRC food of IFS food dan zijn als onderdeel van die normen vaak basisvoorwaardeneisen opgenomen. Binnen BRC food versie 8 en IFS Food versie 7 staan bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 al veel basisvoorwaardeneisen.
ISO-22000 vraagt om de toepassing van een passend basisvoorwaardenprogramma en geeft wat voorbeelden. ISO noemt dit Technische Specificaties (ISO/TS). Ze zijn niet expliciet in de eis dat die ook toegepast moeten worden, maar dat is wel aan te raden. FSSC-22000 is wel heel expliciet in welke ISO/TS in welke gevallen toegepast moet worden.
Voorbeeld daarvan is de ISO/TS 22002-1 voor productiebedrijven van levensmiddelen.
Ander voorbeeld is de ISO/TS 22002-5 voor transport en opslag.
Beoordeel dus goed aan de hand van uw eigen situatie welk programma het best passend is.
Uiteraard kunt u ook een van onze adviseurs benaderen en helpen wij u graag verder.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?