Arbeidsinspectie brengt bezoek aan thuiszorg en verpleeghuizen in 2020-2022

10 mrt Arbeidsinspectie brengt bezoek aan thuiszorg en verpleeghuizen in 2020-2022

Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties kunnen in de periode 2020-2022 een bezoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwachten. Dat blijkt uit het programma dat de inspectie aan branchevereniging ActiZ heeft verstrekt.

De inspectie gaat in de thuiszorg bekijken of werkgevers zich aan de wet- en regelgeving over de juiste beloning houden. Werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, maar ook onderbetaling, te lange werktijden en illegale arbeid komen aanbod. De inspectie bekijkt ook of werkgevers de reistijd tussen cliënten als werktijd uitbetalen. “De CAO-VVT en de rechtspraak laten geen ruimte voor interpretatie en de Inspectie SZW kan hierop dan ook hard handhaven”, waarschuwt ActiZ haar leden.

Onder verpleeghuizen voert de inspectie sinds vorig jaar een onderzoek naar Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’s) uit. Na dit onderzoek wil de inspectie bij een beperkt aantal VVT-organisaties casestudies uitzetten. Die gaan zich richten op de ervaren belemmeringen en mogelijkheden om de  werkdruk en fysieke belasting te verminderen. VVT-organisaties kunnen ook onaangekondigd bezoek van de inspectie krijgen met als doel een actueel beeld te krijgen van het arbobeleid.

Bron: SkiprHeeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?