Aanpassing werkwijze bij MRL overschrijding

29 dec Aanpassing werkwijze bij MRL overschrijding

Afgelopen zomer heeft Food Compass een nieuwsbericht geplaatst over de aanscherping van de meldplicht voor bedrijven, door de NVWA.

Naar aanleiding hiervan heeft Food Compass recent besloten haar werkwijze bij MRL overschrijdingen aan te passen.

In het verleden ontving de deelnemer bij een MRL overschrijding (wanneer het geen ARfD overschrijding en/of CMR stof betreft) automatisch het analyse rapport zodra het laboratorium het rapport in het Food Compass portaal had geplaatst.

Vanuit de NVWA is duidelijkheid gegeven dat een melding van een (mogelijk) onveilig product binnen vier uur moet plaats vinden en daarom heeft Food Compass besloten om het analyse rapport bij een MRL overschrijding niet automatisch te laten vrijgeven.

Het Food Compass bureau zal het rapport zelf vrijgeven nadat de overschrijding intern gecontroleerd is. Ook zal het Food Compass bureau bij elke MRL overschrijding telefonisch contact opnemen met de betreffende deelnemer (naast de e-mail die ook verstuurd wordt). Deze werkwijze werd door het Food Compass bureau al gehanteerd bij een MRL overschrijding met een ARfD overschrijding en/of CMR stof.

Hierdoor worden beide werkwijzen gelijk getrokken met elkaar. De betreffende deelnemer heeft hierdoor altijd 4 uur de tijd om een melding te doen bij de NVWA.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?