BIJEENKOMSTEN & TRAININGEN

 

Kleemans organiseert regelmatig praktijkgerichte bijeenkomsten over actuele thema’s. Doel is om de kennis en ervaringen van onze adviseurs en samenwerkingspartners te delen met onze klanten

Workshop

Weergaven navigatie

Bijeenkomst weergaven navigatie

Vandaag

Info sessie januari – Hygiëne & infectiepreventie in de praktijk

ElderCare Chroomstraat 26, Zoetermeer, Nederland

Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk wordt er regelmatig de hand mee gelicht. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Bij...

KenniZ Workshop Kwaliteitskader

Kleemans BV Bolbergseweg 12a, Bavel, Noord-Brabant, Nederland

Aan de slag met het kwaliteit plan & verslag   Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg legt de nadruk op leren en verbeteren. Het verzamelen en gebruiken van meet- en monitoringsinformatie speelt hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pak je dat aan? Welk instrument of welke werkwijze...

IFS Broker conferentie 9 april

Kleemans BV Bolbergseweg 12a, Bavel, Noord-Brabant, Nederland

Bent u klaar om te voldoen aan de nieuwe versie van IFS Broker standaard? Op 9 april aanstaande organiseert Certima, een nieuwe certificeerder in Nederland, in samenwerking met IFS en Kleemans een conferentie over de nieuwe IFS Broker. Kleemans zal als partner een presentatie houden...

Online workshop normontwikkelingen binnen de FOOD

Online workshop normontwikkelingen Op 13 mei gaan wij een Online workshop organiseren om informatie te geven over de laatste stand van zaken wat betreft normontwikkelingen. En waar mogelijk tips te geven om op een praktische wijze hiermee aan de slag te gaan. Deelname aan deze...

Inspiratiesessie juni: Lerend Netwerk informatiebeveiliging & AVG

Kleemans BV Bolbergseweg 12a, Bavel, Noord-Brabant, Nederland

Als zorginstelling beschik je over zeer privacygevoelige gegevens van cliënten, medewerkers en relaties. Je dient aan allerlei verplichtingen te voldoen omtrent informatiebeveiliging ten behoeve van het kunnen garanderen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van jouw data. Het onderwerp staat hoog op de agenda’s, bewustwording...

Workshop Zorg RI&E in 1 dag (15-09-2021)

Kleemans BV Bolbergseweg 12a, Bavel, Noord-Brabant, Nederland

Op 15 september 2021 vindt de ZORG RI&E workshop in 1 dag plaats. De workshop wordt georganiseerd in de Vlaamse schuur van Kleemans organisatieadvies te Bavel. Tijdens de ZORG RI&E in 1 dag workshop komen diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop...

Workshop Zorg RI&E in 1 dag (13-10-2021)

Bolbergseweg 12a Bolbergseweg 12 a, Bavel, Noord-Brabant, Nederland

Op 13 oktober 2021 vindt de ZORG RI&E workshop in 1 dag plaats. De workshop wordt georganiseerd in Arnhem op locatie bij Tesmo B.V. Tijdens de ZORG RI&E in 1 dag workshop komen diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?