Toenemend belang digitale kwaliteitsmanagementtool

26 okt Toenemend belang digitale kwaliteitsmanagementtool

Toenemend belang digitale kwaliteitsmanagementtool

“Any place any time” beschikken over belangrijke onderdelen van het managementsysteem wordt steeds belangrijker.

Dit artikel is opgesteld door Martijn Pulles, operationeel directeur bij Kleemans en Senior consultant.

Natuurlijk vanwege Covid, omdat meer mensen thuis werken en ook eenvoudig bij hun documenten moeten kunnen. Maar ook vanwege bijvoorbeeld het toenemende aantal onaangekondigde audits. Daarbij neemt ook de behoefte toe om actueel inzicht te hebben in de stand van zaken rondom lopende acties en resultaten van verbeterprojecten en inspecties.

Een digitale kwaliteitsmanagementtool kan daarvoor een oplossing zijn!

Er zijn diverse invullingen mogelijk rondom digitalisering van kwaliteitssystemen. Sommige bedrijven zien digitalisering als het digitaal beschikbaar stellen van handboekdocumenten aan de gehele organisatie via netwerkschijven. Anderen zijn al een stapje verder en hebben er een cloud-locatie voor in gebruik. Door toenemende mogelijkheden vanuit o.a. MS Office zien we ook de toepassing van Sharepoint en MSTeams toenemen. Allemaal mooie stappen en goede initiatieven natuurlijk.

Onze adviseurs en klanten liepen echter tegen het probleem aan dat er veel acties bijgehouden en opgevolgd moesten worden en dat die op verschillende plekken naar voren kwamen. Een goed centraal overzicht ontbrak of werd gecreëerd middels weer nieuwe lijstjes. Een goede digitale kwaliteitsmanagementtool biedt een dashboard waar een centraal overzicht ontstaat.

Beheer van geldigheidsduur van certificaten, tijdig nemen van monsters, reminders op acties, eenvoudige jaarplanning, digitale inspecties, etc. Allemaal zaken die je in een digitale kwaliteitsmanagementtool kunt verwachten.

Het overal voor iedereen beschikbaar zijn van de voor hen benodigde informatie lijkt mooi, maar het brengt in de praktijk toch nog wel wat autorisatie- en afschermingsdiscussies met zich mee. Verschillende autorisatieniveau’s zijn dus wel handig (bijv. viewer, beheerder, auditor).

De oplossing!

Sinds ca. 2005 werkt Kleemans al met digitale handboeken. Hierin zijn we steeds doorontwikkeld. Sinds een aantal jaar is de overstap gemaakt van digitale handboeken naar een digitale kwaliteitsmanagementtool, Pro-aQt!
De Pro-aQt applicatie is de totaaloplossing voor implementatie, onderhoud, continue verbetering en certificering van managementsystemen. Daarbij is Pro-aQt een softwareoplossing (SaaS) die enorm veel tijd bespaart in uw organisatie en aansluit op het BBO-adviesmodel van Kleemans waarmee we de perfecte tool in handen hebben om u te voorzien van de beste middelen bij een passend advies en monitoring van de bedrijfsprocessen.

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?