Publicatie ISO/FDIS ISO 45001

14 dec Publicatie ISO/FDIS ISO 45001

Op 30 november 2017  is de ISO/FDIS ISO 45001 norm gepubliceerd. Dit is de zo goed als definitieve versie van de norm, omdat er namelijk alleen nog schrijftechnische commentaren kunnen worden ingediend. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen meer te verwachten. De stemming loopt nog tot 25 januari 2018. Indien de uitkomst hiervan positief is, zal kort daarop de ISO 45001-norm worden gepubliceerd. De verwachting is dat dit nog in het eerste kwartaal van 2018 zal plaatsvinden. Binnen drie jaren na publicatie zal deze norm de huidige OHSAS 18001 in zijn geheel gaan vervangen

Met ingang van heden kunnen er al certificatieaudits op basis van de FDIS versie van ISO 45001 worden uitgevoerd. Er kan echter pas tot daadwerkelijke certificering worden over gegaan op het moment dat de definitieve norm gepubliceerd is en de certificerende instellingen opnieuw geaccrediteerd zijn.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?