PGS ’tussen versies’ in plaats van Nieuwe Stijl versies in de Omgevingswet

06 mei PGS ’tussen versies’ in plaats van Nieuwe Stijl versies in de Omgevingswet

De PGS-richtlijnen zijn voor de komst van de Omgevingswet omgezet in Nieuwe Stijl. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. Voor deze PGS-en komt er een ’tussen (interim) versie’.

 

PGS Nieuwe Stijl

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. En voor overheden die zijn belast met het toezicht op, en de vergunningverlening aan, deze bedrijven.

In de PGS Nieuwe Stijl worden de maatregelen en het doel van die maatregelen duidelijker geformuleerd. Ook komt er in elke PGS Nieuwe Stijl een hoofdstuk over gelijkwaardigheid. Daarin staat waaraan alternatieve maatregelen moeten voldoen zodat ze gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die in de PGS staan.

 

Niet op tijd

Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben.

Er is daarom besloten om die richtlijnen als tussen (interim) versie te publiceren. Het gaat om de volgende PGS-richtlijnen:

 • PGS 12 Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
 • PGS 33-2 Aardgas, Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen

Kenmerken van de interim versie

 • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en.
 • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd.
 • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet.
 • Maatregelen die al staan in direct werkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten), zijn verwijderd.
 • De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.

Wel op tijd

Deze PGS-en zijn wel opgezet als Nieuwe Stijl:

 • PGS 7 Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
 • PGS 8 Organische peroxiden: opslag
 • PGS 9 Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 – 100 m3
 • PGS 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 16 LPG afleverinstallaties
 • PGS 19 Propaan en butaan: opslag
 • PGS 25 Aardgas afleverstations voor voertuigen
 • PGS 26 CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 28 Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 30 Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties
 • PGS 32 Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag
 • PGS 33-1 Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas voor motorvoertuigen
 • PGS 35 Waterstof, Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

 

 Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?