Nieuwsbrief Kwartaal 2 Algemeen 2018

08 mei Nieuwsbrief Kwartaal 2 Algemeen 2018

AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacywetgeving) in werking. De AVGprivacy is de Nederlandse naam voor de Europese privacywetgeving. Deze AVG Privacy wetgeving stelt strenge eisen aan organisaties met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerken en in beheer hebben.

Het niet voldoen aan de eisen van de AVGprivacy levert risico’s op voor uw organisaties, zoals imagoschade, hoge boetes of zelfs een verbod om nog langer bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Kleemans organisatieadvies is al jaren actief   op dit vlak om samen met organisaties de technische en organisatorische maatregelen te implementeren om aan deze eisen te kunnen voldoen. We geven u graag advies en ondersteunen u bij het bepalen en doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in uw beleid, processen en systemen. Belangrijk hierbij is dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veranderingen in de AVGprivacy wetgeving en hier in hun dagelijkse werk rekening mee gaan houden.

In één dag (8 uur) kunt u door ons een PrivacyScan laten uitvoeren. Dit betreft een assessment waarbij de risico’s, op basis de gegevens in uw organisatie, geïdentificeerd worden. U ontvangt na de PrivacyScan van ons een rapport met bevindingen waarin gelijk maatregelen worden voorgesteld.
Kosten hiervoor zijn € 995,-.
Kleemans organisatieadvies biedt u hulp bij het implementeren van de organisatorische en technische maatregelen.

Trainingen

De afgelopen periode is Kleemans organisatieadvies druk geweest met ons aanbod trainingen. Voor elk onderdeel van ons begeleidingstraject hebben we een passende training ontwikkeld. Dat wil zeggen dat we u gedurende het begeleidingstraject naast het geven van uitleg en ondersteuning tevens aantoonbaar kunnen (bij)scholen of uw kennis opfrissen. Onze Kleemans organisatieadviseur kan de verschillende trainingsmogelijkheden desgewenst inhoudelijk met u bespreken.

De trainingen worden in principe bij u op locatie verzorgd, echter bij voldoende animo kan er tevens worden gekozen voor een training samen met andere organisaties. Deze interactie kan zeker een meerwaarde bieden. De training kan dan op onze kantoorlocatie worden verzorgd.

Duur van een trainingen varieert van 2 uur tot meerdere dagen, afhankelijk van uw behoefte en wensen. In overleg zijn combinaties van verschillende onderwerpen mogelijk.

Informeer gerust bij uw adviseur naar de mogelijkheden!

Hoe haalt u meer uit uw interne audits?

In de afgelopen decennia is het kwaliteitsdenken geëvolueerd van een op standaarden gebaseerde benadering (richtlijnen, procedures, instructies) naar een procesbenadering (processtappen en relevante input en output) naar een op risico gebaseerde benadering (relevante issues).

De rol van de interne auditor vraagt daardoor eveneens om evolutie.
Bij interne audits ligt vaak nog veelal de focus op vaststelling van compliance ten opzichte van beschreven werkwijzen en normen.
Deels zal dat ook zo blijven, echter interne audits zijn bij uitstek een tool om kritisch binnen de eigen organisatie te kijken naar de mogelijke risico’s en kansen en hoe daar mee omgegaan wordt.
Enkele mogelijke interessante auditdoelen zouden kunnen zijn:

  • Zijn door het management gedefinieerde issues ook door de andere medewerkers in de organisatie onderkend?
  • Onderkend het management wel de zwakke punten van de organisatie en is ze zich bewust van relevante bedreigingen?
  • Worden kansen benut of laten we iets liggen?

Deze inzichten kunnen u helpen in het continu verbeterproces van de organisatie.

Weet u niet goed hoe u zo’n “andere” interne audit nu het beste aan kunt pakken?
Wij kunnen onze interne audit trainingen op verschillende benaderingen afstemmen. Dit heeft reeds hele verfrissende inzichten gegeven aan veel organisaties.

Bewust Beter Ondernemen

Bewust Beter Ondernemen, afgekort tot BBO, is het basisgedachte die wij als Kleemans organisatieadvies gebruiken in de opzet van uw management systeem. Kleemans organisateadvies heeft de gedachte uitgewerkt in een model, wat wij het BBO-model noemen.

Als uitgangspunt wordt gekeken naar de organisatie, niet de normen. Daarbij staat de bedoeling van uw organisatie (uw missie en visie) centraal!

Door gebruik te maken van dit model kunnen wij ons beter verplaatsen in de bedoeling en context van uw organisatie.

Op basis daarvan brengen wij de belangrijkste kansen en risico’s in beeld en leggen daarmee de basis voor uw beleidsdoelstellingen.

Door te gaan beschrijven en beheersen wat er daadwerkelijk toe doet wordt een managementsysteem veel zinvoller en effectiever. Onzinnige registraties waar niemand iets mee doet, maar waarvan men ooit heeft bedacht dat het wel nuttig was kunnen we achterwege laten. We kijken naar de issues en gaan daar samen mee aan de slag.

Natuurlijk betekent dit niet dat er helemaal geen procesbeschrijvingen of registraties meer hoeven te zijn, echter zullen dat er wel minder zijn en zal de aanwezigheid ervan wel daadwerkelijk voortkomen uit een duidelijke eis of vastgesteld issue.

Samen met ons terug naar de bedoeling?!Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?