Nieuwe versie ISO 14001-norm in 2025

23 okt Nieuwe versie ISO 14001-norm in 2025

De internationale normcommissie voor ISO 14001 heeft besloten een wijziging door te voeren van de ISO 14001:2015 norm. Dit gebeurt door een zogenoemde amendering te ontwikkelen waarbij niet de hele norm op de schop gaat, maar een aantal bestaande eisen worden verduidelijkt. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Het doorvoeren van de wijzingen in de basistekst voor managementsysteem normen (voorheen High Level Structure en nu Harmonized Structure genoemd). Deze wijzigingen zijn beperkt van omvang en hebben geen nieuwe eisen tot gevolg.
 • Het aanbrengen van verduidelijkingen in de norm. Deze verduidelijkingen zullen vooral in de bijlage van de norm worden aangebracht, indien noodzakelijk zal ook de hoofdtekst worden aangepast. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe eisen te gaan stellen. De verduidelijkingen zijn beperkt tot de volgende onderwerpen:
  • Aansluiting van milieumanagement op strategische richting en integratie in de bedrijfsprocessen.
  • Context, risico’s en kansen en de relatie met andere artikelen in de norm.
  • Levenscyclusperspectief.
  • Technische onderwerpen –  ISO 14002 (klimaat, afval, circulaire economie, gevaarlijke/zorgwekkende stoffen).
  • Externe communicatie en rapportage.
  • Verantwoordelijkheden, cultuur en medewerkersbetrokkenheid.
  • Uitbestede processen en bevoorradingsketen.

Doelstelling is dat de nieuwe versie van de ISO 14001-norm medio 2025 wordt gepubliceerd. De Nederlandse inbreng loopt via de NEN Normcommissie voor ISO 14001.

Heeft u vragen over ISO 14001 dan kunt u altijd contact met ons opnemen.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?