Een nieuwe NEN 7510 en de AVG – wat nu?

08 dec Een nieuwe NEN 7510 en de AVG – wat nu?

Op 7 december 2017 is de nieuwe NEN 7510 norm voor u beschikbaar. U kunt deze norm gebruiken om informatiebeveiliging binnen uw organisatie aantoonbaar goed te regelen. Als u dit serieus aanpakt stemt u niet alleen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tevreden, maar voldoet u nagenoeg per direct aan de eisen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Andersom geldt dat u de NEN 7510 norm kunt gebruiken om uw organisatie voor te bereiden op de komst van de AVG. U maakt hiermee aantoonbaar dat u passende maatregelen heeft getroffen om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te beschermen.

Voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking. Deze wet stelt hogere eisen aan uw organisatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, kunnen vanaf dat moment hogere boetes worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens als uw organisatie een en ander niet op orde heeft.

Vanuit Kleemans kunnen we u op twee manieren ondersteunen bij het voorbereiden op de komst van de AVG. Met behulp van een moderne online applicatie kunnen we samen met u in kaart brengen waar uw organisatie nu staat ten opzichte van de wettelijke eisen. Hierbij wordt onder andere in kaart gebracht op welke plaatsen persoonsgegevens worden verwerkt en welke risico’s hier aan kleven. Daarna kunt u gericht aan de slag met nemen van de nodige maatregelen in de wetenschap dat u niets over het hoofd ziet. Een waardevol alternatief is het inrichten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging op basis van de nieuwe NEN 7510 norm.

 

Inrichten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging op basis van NEN 7510

De NEN 7510 norm voor het borgen van informatiebeveiliging in de zorg is al heel wat jaren op de markt. Wellicht heeft u al eens overwogen om er aan te beginnen, maar is het er nog niet van gekomen. Of bent u wel begonnen, maar is het project gaandeweg tot stilstand gekomen.

Er zijn veel goede argumenten te bedenken om met NEN 7510 aan de slag te gaan. De continuïteit van uw dienstverlening en zorgprocessen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen. Deze informatie dient uiteraard actueel, volledig en betrouwbaar te zijn. Tevens wilt u voorkomen dat uw organisatie in het nieuws komt, doordat gevoelige persoonsgegevens op straat komen te liggen of onrechtmatig worden verwerkt.

De eisen van de AVG en de maatregelen uit de NEN 7510 sluiten naadloos op elkaar aan. Daarom adviseren wij onze klanten te kiezen voor een gecombineerde aanpak. Het resultaat is een integraal managementsysteem, waarin informatiebeveiliging, privacy en eventueel kwaliteit geborgd zijn.

 

Alle begin is moeilijk…

Uiteraard is het makkelijker gezegd dan gedaan. Zowel de NEN 7510 norm als de AVG bevatten honderden bladzijden met ingewikkelde teksten waar u vermoedelijk niet vrolijk van wordt. Waar het echt om gaat is dat u kunt laten zien, dat u uw verantwoordelijkheid neemt om de veiligheid van informatie en dus ook de privacy van uw patiënten in alle redelijkheid zo goed mogelijk borgt. Niet met een papieren tijger, maar door het nemen van gerichte maatregelen die passen bij uw organisatie, uw dienstverlening en de risico’s die hiermee samenhangen. We helpen u graag voortvarend te starten!

Kleemans heeft de afgelopen 20 jaar al honderden organisaties in onder andere de zorg geholpen bij het aantoonbaar voldoen aan wetgeving, regelgeving en normeisen. Vaak met als doel het behalen van een ISO 9001, NEN EN 15224, ISO 27001, NEN 7510 en/of HKZ certificaat, maar ook steeds vaker om de organisaties van onze klanten te professionaliseren en hun resultaten te verbeteren. Bewust Beter Ondernemen noemen we dit!

 

Mogelijke vervolgstappen

Optie 1:  Telefonisch consult van 1 uur m.b.t. informatiebeveiliging & privacy, helemaal gratis!
Optie 2:  Quickscan informatiebeveiliging & privacy op uw locatie met 25% korting
Optie 3:  Toelichting gecombineerde aanpak NEN 7510 en AVG; 2 voor de prijs van 1!

Tags:
,


Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?