Herziening en publicatie van de vernieuwde HKZ-norm “Kleine Organisaties” vertraagd

29 apr Herziening en publicatie van de vernieuwde HKZ-norm “Kleine Organisaties” vertraagd

Eind 2019 en begin 2020 is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ (HKZ 143). De input voor de wijzigingen bestond uit een enquête, gehouden onder gebruikers van de norm. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kleine organisaties over de inhoud van de norm. De planning was, om in het voorjaar van 2020, de vernieuwde norm voor te leggen in een openbare commentaarronde. Echter, een groot deel van de zorg, en dus ook veel kleine organisaties, hebben op dit moment alle aandacht en zorg nodig voor de gevolgen van de coronacrisis. Omdat de inbreng van iedereen voor de inhoud van de norm van belang is, heeft HKZ besloten de openbare commentaarronde uit te stellen.
Als de omstandigheden het weer toelaten, zal HKZ laten weten wanneer de openbare commentaarronde plaatsvindt. Kleemans houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal u informeren zodra er meer bekend is over de herziening en publicatie van de vernieuwde HKZ-norm voor Kleine Organisaties.
Wilt u meer weten naar aanleiding van dit bericht? Neem dan hier contact met ons op of bel naar: 0161-745007
Bron: HKZ


Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?