Werkwijze Kleemans betreft afbouwstrategie lockdown België

04 mei Werkwijze Kleemans betreft afbouwstrategie lockdown België

Beste klant,

Vanaf 4 mei start de eerste fase van de afbouwstrategie na een 7-tal weken lockdown. Industrie en B2B mogen hun activiteiten heropstarten.

Omdat we heel nauwgezet de richtlijn ‘blijf in uw kot’ hebben gevolgd, zijn we gelukkig vrij gebleven van ziekte tgv. Corona.

Vanaf 4 mei passen we dan ook onze werkwijze voor onze Belgische klanten terug aan.

Telewerken blijft momenteel wel nog de norm, maar we komen graag terug bij jullie langs op locatie om onze activiteiten verder te zetten. Inspectierondes en validaties zijn immers niet makkelijk om online te organiseren en kunnen vanaf nu terug plaatsvinden.

We beseffen echter dat we voorzichtig moeten zijn om verdere verspreiding te voorkomen, of heropflakkering van het virus te voorkomen. De overheid spreekt momenteel ook nog van afbouw onder voorbehoud van de verdere evolutie van het virus.

Uiteraard volgen we hierbij nog steeds de richtlijnen die ons vanuit de overheid worden opgelegd. Zo respecteren we de richtlijnen in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Mochten wij uiteindelijk toch symptomen vertonen of ziek worden, dan blijven we uiteraard thuis en komen niet op bezoek.

Mochten jullie omwille van ziekte, het niet kunnen naleven van regels omtrent social distancing of om welke reden dan ook ons niet kunnen ontvangen, dan vernemen we dat graag van jullie. In de periode van de afbouw- en exitstrategie zullen onze adviseurs voor hun bezoek contact met jullie nemen over het al dan niet kunnen doorgaan van het bezoek op locatie.

We streven ernaar om het geplande bezoek in deze situatie dan terug online te laten doorgaan. De platformen en benodigde software kunnen nog steeds worden gebruikt om jullie zonder verdere kosten vooruit te helpen. We willen ook de afspraken omtrent doorlooptijden en voorbereidingen op audits zoveel mogelijk blijven handhaven.

Neem bij twijfel of vragen verder contact op via de zaakvoerder of uw adviseur. Als er wijzigingen zijn in het advies vanuit de overheid passen we onze werkwijze terug aan en zullen wij met nader bericht bij u terugkomen. U vindt de meest recente informatie steeds terug op onze website.

Alvast bedankt en graag tot binnenkort

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?