Nieuwbrief kwartaal één Algemeen 2018

Nieuwsbrief kwartaal één Algemeen 2018

ISO 9001:2015-certificering

In september dit jaar is het zover! Dit is uw laatste mogelijkheid om de transitie te maken naar de nieuwe ISO 9001:2015 versie.

De nieuwe ISO 9001:2015 versie kenmerkt zich vooral door de nieuwe kijk op uw organisatie. Waar de 2008 versie vooral een systeem gerichte normering was blijkt de 2015 versie vooral een organisatiegerichte norm. Maar wat betekent dit nu voor uw al gecertificeerde organisatie?

 • Een management systeem geschreven op uw organisatie.
 • Stakeholder contextanalyse biedt uw organisatie kansen om
  doelstellingen te bereiken.
 • Het Management gaat een actievere rol spelen.

 

Bent u al zover?
Maak het uzelf niet moeilijker dan noodzakelijk en neemt contact met ons op voor een vrijblijvend informerend gesprek. Wij bieden diverse opties om u te begeleiden naar de nieuwe ISO 9001:2015-certificering;

 • 19 juni publieke training Interne Audit.
 • Ons reguliere adviestraject.
 • Inhouse training Interne audit.

RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers , maar niet voor zzp’ers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren.
Met behulp van diverse tools bent u prima in staat dit zelf te doen. Uit deze RI&E komen actiepunten op het gebied van beleid, keuringen, inspecties en trainingen. Deze kunt u nemen in het plan van aanpak zodat ze ook opgevolgd kunnen worden.
Door dit op te nemen in uw bestaande systeem borgt u deze gelijk. Wanneer u deze meeneemt in de jaarlijkse review zorgt u dat dit een onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering.

VCA 2018-certificering

In 2017 was er sprake van dat er een nieuwe versie van de VCA uit zou komen. In augustus heeft de Raad van Accreditatie besloten dat er nog teveel kanttekeningen waren waardoor er nu wederom wordt besproken hoe de nieuwe versie in te richten. Onlangs is het bericht vrijgegeven dat de Raad van Accreditatie de nieuwe VCA 2017/6.0 heeft geaccepteerd.
Voor zover bekend zijn dit de grootste wijzigingen:

Veiligheid staat voorop;

 • Meer aansluiting bij de praktijk;
 • Beter toepasbaar op de organisatie;
 • Meer duidelijkheid voor ZZP’ers en ketenpartners;
 • Een gelijkwaardig schema voor Nederland en België;
 • Het aantal eisen is verminderd wat de norm flexibeler maakt.

Het zal nog even duren voordat alle certificatie instellingen gereed zijn om deze versie te mogen toetsen.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
https://www.vca.nl/actueel/nieuwe-versie-vca-is-een-feit

GDPR (General Data Protection Regulation)

Op 25 mei dit jaar zal de Verordening voor de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht gaan. Hoewel deze wet al sinds 2001 bestaat zullen er nu boetes opgelegd worden wanneer deze wet wordt overtreden.

In het kort komt de wet op het volgende neer:

 • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldigemanier worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf expliciet omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en alleen worden verwerkt voor doeleinden die hiermee verenigbaar zijn.
 • Betrokkenen (degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) dienen ten minste op de hoogte te zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die de gegevens verwerkt en van het doel van de gegevensverwerking.
 • Gegevensverwerking dient op een passende manier te worden beveiligd voor bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, gezondheid, geloof e.d.) gelden extra strenge regels.

Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan deze wet? Laat ons dan een quick scan uitvoeren en u weet het direct!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?