Archief

ISO-14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. De norm stimuleert organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze onder andere te laten nadenken over mogelijkheden voor efficiënter energiegebruik en afvalreductie. Daarnaast is de norm sterk gericht op het voldoen aan eisen van belanghebbenden, zoals overheid, klanten, medewerkers en...

Het behalen van VCA-certificering vraagt veel voorbereiding vanuit uw organisatie. Kennis van de regels, opstellen van een handboek. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en behaal uw VCA-certificering. Maak kennis met Kleemans in een gratis...

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG privacy wetgeving is de Nederlandse naam voor de Europese GDPR privacy wetgeving en stelt strengere eisen aan organisaties met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het niet voldoen...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?