BIJEENKOMSTEN & TRAININGEN

 

Kleemans organiseert regelmatig praktijkgerichte bijeenkomsten over actuele thema’s. Doel is om de kennis en ervaringen van onze adviseurs en samenwerkingspartners te delen met onze klanten

Laden Bijeenkomsten

« Alle Bijeenkomsten

 • Dit Bijeenkomst is voorbij.

Info sessie december – ZLP-systematiek en Medicatieveiligheid in de praktijk

12 december 2017 / 13:00 - 17:00

Info sessie december – Medicatie en ZLP-systematiek IGJ-Proof?

Tijdens de info sessie van 12 december in Wassenaar bekijken we vanuit de bril van de IGJ gezamenlijk een aantal praktijk casussen op het gebied van medicatieveiligheid en ZLP-systematiek. Daarnaast praten onze experts u direct bij over de actualiteiten.

Misverstanden over zorgleefplannen

De In’s en Out’s over de ZLP-systematiek

Het zorgleefplan (ZLP) is een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan je bewoners. De individuele wensen staan centraal in het ZLP. Iedereen is anders en daarom krijgt iedere bewoner een eigen en uniek ZLP. In het ZLP staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de bewoner zijn of haar leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Bij het opstellen van een zorgleefplan komt veel om de hoek kijken. Naast een goed gesprek met de bewoner en diens familie, is het een zaak dit te vertalen naar een helder zorgleefplan. Waarin de voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt het uitgangspunt zijn.

Het technisch omschrijven van een wens, doel of actie vraagt om specifieke vaardigheden. Alle afspraken dienen duidelijk beschreven zijn, zodat de bewoner weet wat hij van jou en jouw collega’s mag verwachten. Het ZLP helpt je betrouwbaar te zijn als hulpverlener. Je kunt verantwoorden welke zorg je gegeven hebt en waarom die zorg.

Natuurlijk evalueer je regelmatig met de bewoner of de gemaakte afspraken nog ‘werken’ in het dagelijks leven van de cliënt. Misschien heeft de bewoner andere wensen over de inrichting van zijn leven? Heeft hij meer of juist minder ondersteuning nodig? En zo stel je de afspraken weer bij. Een cyclisch gebeuren dat heel logisch lijkt, maar in de praktijk zijn er veel vragen en misverstanden over het opstellen van een ZLP.

De KenniZ-deskundige op gebied van zorgleefplannen deelt met u de In’s & Out’s. Tijdens een interactieve info-sessie komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat zegt de wetgeving over het opstellen van een ZLP?
 • Welke registraties zijn verplicht in het ZLP?
 • Welke stappen dien je te nemen om tot een goed ZLP te komen?
 • Welke misverstanden komen we tegen in het opstellen van een ZLP?
 • Is de indicatie of zijn de persoonlijke wensen leidend in een ZLP?
 • Hoe zorg je ervoor dat de ZLP up to date blijven?
 • Welke social media programma’s zijn er om het ZLP veilig te delen met familie/vrienden?

Spreker: Bas Tjiptawardana (KenniZ Partner CarePortal)

Medicatieveiligheid in de praktijk

Hoe voorkom je fouten met medicijnen in de zorg? Sinds enkele jaren is medicatieveiligheid een vast onderdeel van het toezicht op de ouderenzorg. Dat heeft ervoor gezorgd dat zorgaanbieders al veel hebben verbeterd op dit gebied. Op 4 juli 2016 verscheen de Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen. Daaruit bleek dat er toch ook nog veel te verbeteren is op het gebied van medicatieveiligheid. Jaarlijks belanden bijna 49.000 65-plussers in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. De helft hiervan kan voorkomen worden. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg kunnen nog veel verbeteren aan de medicatieveiligheid. De Veilige Principes beschrijven precies wie waar verantwoordelijk voor is bij het beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen. Maar hoe borg je deze in de praktijk?

Onze medicatieveiligheid deskundige Nanno Rijnders zal met praktijkvoorbeelden laten zien hoe je dit kunt borgen. Tijdens deze info-sessie staat centraaWat zijn de actualiteiten op het gebied van medicatieveiligheid?

 • Hoe kijkt de IGJ tijdens een visitatie naar medicatieveiligheid?
 • Hoe zorg je te allen tijde voor een actueel medicatie- en toedieningsoverzicht?
 • Op welke wijze kan ik medicatie veilig en verantwoord bewaren en afvoeren?
 • Hoe borg ik de dubbele paraferen, door twee medewerkers?
 • Hoe ga je om met medicatiebeheer door de bewoner/cliënt zelf?
 • Hoe train ik mijn medewerkers om signaleren van bijwerkingen op te merken en te registeren?
 • Spreker: Nanno Rijnders (KenniZ-deskundige op gebied van medicatieveiligheid)

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Dinsdag 12 december 2017 van 13:00-17:00 uur

Locatie: De Landbouw, Zijdeweg 58 2245 BZ  Wassenaar

Aan deze informatie sessie zijn geen kosten verbonden als u Premium lid bent van KenniZ.

Zonder lidmaatschap van KenniZ, betreffen de kosten 79,00 euro per persoon.

Indien u zich heeft aangemeld maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Anders worden er annuleringskosten (79,00 euro per persoon) in rekening gebracht.

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier

Organisator

Kleemans Organisatieadvies
Bekijk de site van Organisator

Locatie

Wassenaar

 

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?