BRCGS Storage and Distribution

Behaal uw Storage and Distribution certificaat eenvoudig

Achtergrond BRCGS Storage and Distribution

De BRCGS Storage and Distribution (BRCGS S&D) dicht het gat tussen productie en retail. De norm draagt bij aan de mogelijkheid om de volledige toeleverketen (supply chain) te certificeren.

De BRCGS S&D bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de opslag en distributie (storage and distribution) van levensmiddelen, verpakkingsmaterialen en consumer products. De norm is van toepassing voor bedrijven die logistieke activiteiten verrichten, eventueel in combinatie met handelsactiviteiten of aanvullende aan de activiteiten gerelateerde diensten. Onderdeel van de norm zijn diverse aanvullende modules met o.a. eisen voor handelsactiviteiten (wholesale) en aan de logistiek en handel gerelateerde diensten (contracted services) zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van kwaliteitscontroles, hoeveelheidscontroles of inpakactiviteiten.

De voordelen van certificering

Met behulp van een BRCGS S&D certificering toont u aan dat uw bedrijf werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten en diensten te waarborgen.

Certificering helpt u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens BRCGS S&D minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Inhoud van de norm

De BRCGS S&D norm bevat de volgende hoofdstukken:

  • Senior management commitment
  • Hazard and risk analysis
  • Quality management system
  • Site and building standards
  • Vehicle operating standards
  • Facility management
  • Good operating practices

Meer informatie over BRCGS certificering kunt u vinden op de website BRCGS Global Standards of op BRCGS Participate.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een BRCGS S&D certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits;
  • Het verzorgen van trainingen / informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?