BRCGS Packaging and Packaging Materials

BRCGS Packaging and Packaging Materials-certificaat

Het BRCGS Packaging and Packaging materials certificaat is ontwikkeld voor alle bedrijven die verpakkingsmateriaal produceren voor alle typen producten, van voedings- tot consumentenproducten en op alle levels: primair, secundair en tertiair. Kleemans biedt organisaties advies en trainingen om op een eenvoudige manier te voldoen aan de eisen van het BRCGS certificaat.

Wat houdt BRCGS Packaging And Packaging Materials certificering in?

BRCGS heeft een certificeringsnorm voor de producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen: de BRCGS Packaging And Packaging Materials -norm. De norm is opgebouwd uit eisen op de gebieden organisatie, gevaren- en risicobeheerssysteem, technisch managementsysteem, normen voor de productieomgeving, beheersing van verontreinigingen, personeel. De norm is ontwikkeld ter bescherming van de consument, verbetering van productveiligheid en terugdringing van afval, klachten en recalls van producten.

Voor wie is het BRCGS Packaging certificaat relevant?

De BRCGS Packaging and Packaging Materials norm is specifiek van toepassing op organisaties die zich richten op de productie van verpakkingsmaterialen voor verpakking van levensmiddelen of consumentenartikelen. De gedetailleerde richtlijnen van de BRCGS Packaging And Packaging Materials-norm zijn in eerste instantie vooral bedoeld voor producenten van verpakkingsmaterialen, maar kunnen ook worden toegepast op vergelijkbare producten met voedselcontact zoals wegwerpbestek, aluminiumfolie en plastic drinkbekers. Met de invoering van BRCGS Food versie 8 is de definitie van primair verpakkingsmateriaal veranderd (de verpakking die de verkoopeenheid vormt en wordt gebruikt en weggegooid door de consument (vb. fles, sluiting en etiket van een verkoopverpakking of een grondstof bulk container) en worden nu alle bedrijven die een onderdeel van een “verkoopeenheid” produceren, gezien als producent van primair verpakkingsmateriaal

Neem contact met ons op!

Certificeringen helpen u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u BRCGS Packaging and Packaging Materials certificering advies voor uw organisatie ontvangen, een training volgen of meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag!

Inhoud van de norm

De hoofdstukken van de BRC Packaging norm zijn als volgt:

  • Senior management commitment;
  • Hazard and risk management system;
  • Product and safety quality management;
  • Site standards;
  • Product and process control;
  • Personnel.

Meer informatie over BRC certificering kunt u vinden op de website BRC Global Standards of op BRC Participate.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens BRC Packaging & Packaging Materials minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U kunt een gratis exemplaar van de norm downloaden via de BRC website. Op onze downloadpagina treft u self assesment documenten aan.

Veel bedrijven vinden het erg zinvol om eerst door een van onze adviseurs een nulmeting uit te laten voeren, waarna gezamenlijk een plan van aanpak bepaald kan worden.

Een van de belangrijkste stappen is de vaststelling of u binnen de categorie ‘Basic Hygiene’ of ‘High Hygiene’ valt. Indien u geen verpakkingen produceert die in direct contact komen met producten kunt u aannemen dat u zich in de categorie ‘Basic Hygiene’ bevindt.

Begeleidingsmogelijkheden

U kunt bij ons dus terecht voor een nulmeting, maar uiteraard kunnen we het gehele traject van certificering van A tot Z voor u begeleiden. Ook een training van uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?