HKZ 2015-norm

HKZ 2015-norm

Achtergrond

Sinds september 2015 is de ISO-9001:2015-norm van toepassing. Als gevolg hiervan zijn de ISO-compatible HKZ-normen ook gewijzigd.

De volgende belangrijke basisthema’s zijn in de HKZ-norm opgenomen:

– Leiderschap
– Het hoogste management alss verantwoordelijke voor het kwaliteitsmanagementsysteem
– Relevante interne en externe kwesties in kaart brengen (contextanalyse)
– Belangen van stakeholders afwegen (contextanalyse)
– Risico’s en kansen beoordelen en maatregelen treffen
– Verbinding en wisselwerking strategisch en operationeel niveau
– Informatie documenteren die relevant is voor een doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem (kwaliteitshandboek niet verplicht)

Er is sprake van een omkering in de kwaliteitscyclus. Bestaande processen zijn niet meer het uitgangspunt van het kwaliteitsmanagementsysteem. De focus ligt op de uitgangspunten en doelen van de organisatie, de omgeving en het continu inspelen op kansen en risico’s. Het procesmanagement vloeit daaruit voort. De mate van procesbeheer afgestemd is op het realiseren van doelen en op de cliënt- of patiënttevredenheid.

Deze kwaliteitsgedachte biedt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar nut en noodzaak van bestaande (kwaliteits)documenten.

Toepassingsgebied

De versie van 2015 is van toepassing op de ISO-compatible HKZ-normen. Dit zijn onder andere de volgende schema’s:

– VV&T
– Gehandicaptenzorg
– GGZ
– Openbare apotheken
– Dialysezorg

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Ter voorbereiding op de overgang naar de nieuwe norm kunt u de volgende stappen ondernemen:

– Missie, visie en kernwaarden evalueren
– Contextanalyse uitvoeren
– Kansen en risico’s beoordelen
– Doelen en maatregelen bepalen

Bekijk ook eens de informatie op de website van HKZ.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt begeleiding bij het omzetten van kwaliteitsmanagementsystemen naar de HKZ-normenversie 2015. Ook kunnen wij een nulmeting of interne audit uitvoeren op basis van die versie.

Download Kleemans

Download

Download hier de presentatie over het opzetten van een HACCP-systeem. Als u vragen heeft of wilt dat Kleemans u begeleidt bij opzetten van het HACCP-systeem, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?