Masterclass stapsgewijs implementeren

Masterclass stapsgewijs implementeren

Als onderdeel van de Kleemans Academy, hebben we voor de ISO 27001 (informatiebeveiliging) een masterclass stapsgewijs implementeren ontwikkeld. Middels deze masterclass, biedt Kleemans de mogelijkheid aan om organisaties gefaseerd op te leiden om zelfstandig een Information Security Management System (ISMS) te ontwikkelen, gebaseerd op ISO 27001, welke vervolgens ook stapsgewijs getoetst kan worden door een certificerende instelling.

Wat houdt de masterclass in?

Onder begeleiding van een specialist op het gebied van informatiebeveiliging en ervaren trainer wordt u gefaseerd opgeleid en begeleid, zodat u in staat bent om zelfstandig en op een logische wijze voor uw organisatie een ISMS gebaseerd op ISO 27001 te implementeren en te onderhouden. Door de opzet van de gezamenlijke masterclasses wordt het mogelijk om onder deskundige begeleiding van onze adviseurs kennis, ervaring en “best practices” met collega bedrijven te delen.

De Masterclass stapsgewijs implementeren bevat de volgende onderdelen:

  • 1 Kickoff meeting
  • 5 Masterclasses, sessies van 1 dag verdeeld over een periode van 6 maanden.
  • 1 Fine tuning sessie om ervaringen uit te wisselen met collega bedrijven.
  • 2 Adviesbezoeken op locatie door een adviseur.
  • 1 Interne audit en begeleiding bij de directiebeoordeling door een adviseur, om te toetsen of uw ISMS voldoet aan de ISO 27001 norm inclusief adviesrapport met verbeterpunten.
  • Pro-aQt kwaliteitsapplicatie jaarlicentie ter ondersteuning en inrichting van uw ISMS.
  • Helpdeskondersteuning gedurende het gehele traject.

Pro-aQt kwaliteitsapplicatie

Tijdens de implementatie zullen we gebruik maken van Pro-aQt, onze webbased kwaliteitsapplicatie. Pro-aQt bevat diverse formats, voorzetteksten, achtergrondinformatie en registraties die u ondersteunen tijdens de masterclasses. Ook kunt u Pro-aQt benutten om hierin uw ISMS in te richten en te onderhouden. In Pro-aQt kunt u al uw registraties, procesomschrijvingen, documenten, rapportages en maatregelen op één plek beheren en ter beschikking stellen aan alle medewerkers in uw organisatie.

Resultaten deelname aan de Masterclass voor uw organisatie

Door deel te nemen aan deze masterclass zal uw investering voor het opzetten van een ISMS lager zijn dan wanneer u zou kiezen voor een individueel begeleidingstraject. Doordat de deelnemer aan de masterclass deskundig wordt opgeleid, ervaring en kennis heeft kunnen uitwisselen met andere deelnemers, blijft de kennis en kunde t.a.v. ISO 27001 in uw organisatie verankerd.  Hiermee heeft uw organisatie, als eindresultaat, een effectief geïmplementeerd ISMS, dat leeft binnen uw organisatie. Bovendien geeft de planning en tijdslijn u meer tijd en ruimte om dieper in te gaan op de materie, tussentijds bij te sturen en daardoor een nog robuuster en efficiënter managementsysteem voor informatiebeveiliging neer te zetten.

Inschrijven en informatie deelname

U kunt met maximaal 2 personen per masterclass deelnemen. Om in aanmerking te komen voor een certificaat van deelname dient u minimaal 4 van de 5 masterclasses volledig gevolgd te hebben. Voor inschrijving en meer informatie over kosten en data klikt u hier!

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?