VCA

VCA

Achtergrond

De VGM Checklist Aannemers dient als basis voor de VCA-certificering. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De checklist is een uitgebreide lijst met punten waaraan de aannemer dient te voldoen om het VCA-certificaat als bedrijf te behalen.

Vaak wordt een VCA-certificaat verward met een diploma voor de vereiste VCA-opleiding. Dit heeft er uiteraard wel mee te maken, maar is niet hetzelfde. Bedrijven die een VCA-certificaat willen behalen, moeten gebruik maken van medewerkers die hun VCA-diploma hebben behaald.

Toepassingsgebied

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers risicovolle werkzaamheden verrichten of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Om erachter te komen of u als bedrijf in aanmerking komt voor VCA-certificatie, kunt u het schema ‘Minimumeisen VCA-certificering’ raadplegen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Nadat duidelijk is geworden welk niveau voor u van toepassing is, kunt u actiepunten opstellen ter verbetering van uw VGM-beheersysteem. Loop daarvoor eerst de VGM Checklist Aannemers door, om na te gaan waaraan u als bedrijf al voldoet en waaraan nog niet. Deze checklist bestaat uit een groot aantal ‘mustvragen’ en aanvullende vragen. Een vraag wordt positief beoordeeld als aan alle bijbehorende minimumeisen is voldaan.

Bij het VCA*-certificaat moeten alle mustvragen met */**-codering (24 in totaal) positief beoordeeld worden, tenzij anders vermeld.
Bij het VCA**-certificaat moeten alle mustvragen (*/** + **, 33 in totaal) worden voldaan, alsmede aan ten minste 50% van de aanvullende vragen (minimaal 7 van de 13).
De onderdelen waar u nog niet aan voldoet neemt u op als actiepunt.

Begeleidingsmogelijkheden

Voor een grondige nulmeting met betrekking tot de norm kunt u uiteraard goed gebruik maken van de diensten van adviesbureau Kleemans. Na het opstellen van de actiepunten kunt u starten met de uitvoering ervan. Voor een groot deel bestaat die uit het aanbrengen van verbeteringen van uw VGM-beheersysteem, het opstellen van de vereiste documenten en het uitvoeren van de benodigde inspecties. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?