Training overstap ISO-9001:2015

Training overstap ISO-9001:2015 certificering

De ISO 9001:2008 is per september 2018 niet meer geldig. Organisaties die hun ISO certificering willen behouden, moeten dus voor die tijd de overstap naar de ISO 9001:2015 hebben gemaakt.

Dit is best een lastige overstap met een aantal nieuwe elementen waarbij enige hulp veel onnodig werk kan voorkomen.

Kleemans heeft inmiddels al tientallen organisatie ondersteunt bij de overstap naar de ISO 9001:2015. We hebben daarbij een praktische aanpak en een aantal handige tools ontwikkeld die de overstap een stuk eenvoudiger maken.

In deze training gaan we samen met u aan de slag met deze tools en leren u hiermee te werken zodat u daarna zelfstandig verder kunt werken.

Wat kunt u van ons verwachten bij de training overstap ISO-9001:2015 certificering?

Zoals reeds aangegeven gaan we samen met u aan de slag met de nieuwe normelementen.
Eerst zullen we de nieuwe eisen binnen de ISO 9001:2015 nader toelichten.
Daarna gaan we ze stap voor stap doornemen en uitwerken.

Welke onderwerpen komen dan aan bod?

  • Benoeming van de uitgangspunten van de organisatie (“de bedoeling”, missie, visie, kernwaarden)
  • Aan de slag met de context- en risicoanalyse (waaronder het benoemen van interne en externe issues, benoemen van verwachtingen stakeholders, het vaststellen van relevante kansen en risico’s en uiteindelijk het benoemen van de relevante issues waar uw organisatie mee aan de slag wil)
  • Aandacht voor het meten en monitoren van leveranciers / diensten door derden
  • Hoe vorm geven aan kennis- en competentiemanagement
  • Beheer van gedocumenteerde informatie
  • Omgaan met wijzigingen
  • Continue verbetering

Trainingsduur: De training per groep bestaat uit 1 dag.

Trainingsdata: In overleg met de deelnemers.

Maximale groepsomvang: 8 personen

Start- en eindtijd trainingsdag: 09:00 – 16:30

Trainingslocatie: In overleg. Bij voldoende deelnemers kan dit op het kantoor van Kleemans.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?