Training Interne Audit ISO-9001:2015

Training Interne Audit ISO-9001:2015 

In de periode van 1987 tot 2015 is het kwaliteitsdenken geëvolueerd van een op standaarden gebaseerde benadering (procedures) naar een procesbenadering. Ook de rol van de interne auditor vraagt om evolutie. Bij (interne) audits lag vooral de focus op compliance van beschreven werkwijzen. ISO 9001:2015 biedt de kans om een nieuwe impuls te geven aan de interne audits binnen uw organisatie!

Tijdens de interne audittraining ISO 9001:2015 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015 – inzicht in de normeisen en samenhang met het proces van intern auditeren;
  • Positionering interne audits binnen de organisatie;
  • Evolutie rol interne auditor;
  • Kennis en middelen voor voorbereiding, uitvoering, rapportage en opvolging interne audits;
  • Vaardigheden interviewtechnieken;
  • Inzicht in “valkuilen” tijdens het auditproces;
  • Verschillende invalshoeken om de interne audit uit te voeren;
  • Praktijkopdrachten.

Indien gewenst kan een extra dagdeel ingepland worden voor gezamenlijk uitvoeren van een onderdeel van een interne audit in de praktijk met een aansluitende feedbacksessie.

Trainingsduur: De training per groep bestaat uit 1 dag.

Trainingsdata: In overleg met de deelnemers.

Maximale groepsomvang: 8 personen

Start- en eindtijd trainingsdag: 09:00 – 16:30

Trainingslocatie: In overleg. Bij voldoende deelnemers kan dit op het kantoor van Kleemans.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie over de ISO 9001:2015 norm beschikbaar voor u. Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?