Onafhankelijk (voorzitter) calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk (voorzitter) calamiteitenonderzoek

Zorginstellingen doen er alles aan om veilige zorg te leveren. Toch komen ernstige incidenten soms voor. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van-, of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of patiënt van de instelling heeft geleid. Zo luidt de officiële definitie. In zo een geval bent u op zoek naar een onafhankelijk (voorzitter) calamiteitenonderzoek.

Kleemans is gespecialiseerd in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten en (ondersteunen bij) het opstellen van een onderzoeksrapport. Naast het uitvoeren van het onderzoek kunnen onze onderzoekers ook de rol van externe voorzitter van uw eigen onderzoekscommissie vervullen.

Bij het uitvoeren van een incidenten- of calamiteitenonderzoek zijn zorgvuldigheid en deskundigheid cruciaal. Door het zorgvuldig en adequaat uitvoeren van het onderzoek wordt getracht de oorzaken van de calamiteit of incident te achterhalen. Vervolgens worden verbetermaatregelen geformuleerd ter opvolging door de zorginstelling.

Werkwijze Kleemans

Bij een calamiteit komen wij graag zo snel mogelijk bij u langs voor een (eerste) kennismaking en inventarisatie van het incident, de betrokkenen en de kennis en ervaring van calamiteitenonderzoek en/of PRISMA analyses in de organisatie. Na het kennismakingsgesprek en de vervolgens overeengekomen opdracht, wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Kleemans levert een onafhankelijk voorzitter die een onderzoekscommissie samenstelt, taken verdeelt, overzicht houdt, de tijd bewaakt en zorgt voor de aanlevering bij de Raad van Bestuur van een onderzoeksrapport die voldoet aan de eisen  van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

Kleemans werkt met de PRISMA methodiek. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analyses’.

In een PRISMA-analyse worden incidenten visueel weergegeven in een oorzakenboom. Hierdoor zijn onderliggende factoren en omstandigheden makkelijk inzichtelijk. De conclusie en verbetermaatregelen worden gepresenteerd op deze oorzakenboom.

Resultaat na het onderzoek is een heldere rapportage die zowel de oorzaken van de calamiteit verklaart, als ook de aanbevelingen doet voor verbeteringen van de (bedrijfs-)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Training en coaching

Naast het uitvoeren (of leiden) van het onderzoek kan Kleemans ook een rol spelen bij het training en coachen van uw medewerkers. Via onze Academy bieden wij een breed assortiment aan trainingen, waaronder PRISMA, aan. Deze training wordt uitgevoerd door onze eigen adviseurs of experts met praktijkervaring op het gebied van incidenten- en calamiteitenonderzoek.

Ook bieden wij ‘coaching on the job’ aan door terugkombijeenkomsten, waarin onderzoekscommissies van zorginstellingen een beroep kunnen doen op de ervaring en expertise van onze adviseurs en experts.

Heeft u vragen, of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?