De BBO-module

De BBO-module

We hebben voor onze klanten de Bewust Beter Ondernemen (BBO-)module ontwikkelt. In de BBO-module zijn een aantal generieke BBO-registraties als maatwerkformulieren (= BBO-formulieren) ontwikkeld door Kleemans die aansluiten op het Bewust Beter Ondernemen model en waarvan wij denken dat deze geschikt kunnen zijn voor elke organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Relaties en contactpersonen; Doel van dit BBO-formulier is om de belangrijke relaties vast te leggen 
  • Relatie beoordeling; Doel van dit BBO-formulier is om de relaties te kunnen beoordelen op een aantal beoordelingscriteria
  • Documentatie beheer; Doel van dit BBO-formulier is om van diverse belangrijke (kwaliteit)documentaties een register bij te houden
  • Meldingen en maatregelen; Het formulier Meldingen is ontwikkeld om voor uw organisatie alle soorten meldingen te kunnen vastleggen. Bij een melding kunt u denken aan klachten, verbetermaatregelen, acties uit interne- en externe audits etc.
  • Wet en regelgeving; Doel van het BBO-formulier Wet en regelgeving is om een totaal overzicht ter krijgen van alle relevante wet en regelgevingen in die op uw organisatie van toepassing zijn
  • SWOT analyse: Doel van dit BBO-formulier is om de Sterktes – Zwaktes – Kansen – Bedreigingen te inventariseren en via de confrontatiematrix de strategie te bepalen.
  • Stakeholder analyse: Doel van dit formulier is het inventariseren en positioneren van stakeholders.
  • Issue inventarisatie en -analyse: Doel van dit BBO-formulier is het inventariseren van interne en externe issues om deze vervolgens te kunnen analyseren.
  • Maatregelen register; Het Maatregelenregister is ontwikkeld om voor uw organisatie alle maatregelen die zijn toegewezen in de verschillende formulieren (BBO-formulieren of eigen formulieren) in één centraal overzicht bij elkaar te brengen. Vanuit dit formulieren kunnen de maatregelen door de gebruiker in behandeling worden genomen en bewerkt. 

Indien u gebruik wenst te maken van deze BBO-formulieren kunt u deze koppelen aan de processtappen van uw handboek. Dit kan ook met de formulieren die u zelf heeft ontwikkelt met de registratiemodule. 

 

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?