BIJEENKOMSTEN & TRAININGEN

Kleemans organiseert regelmatig praktijkgerichte bijeenkomsten over actuele thema’s. Doel is om de kennis en ervaringen van onze adviseurs en samenwerkingspartners te delen met onze klanten.

Laden Bijeenkomsten

« Alle Bijeenkomsten

Info sessie november – Zorgtalent en Wet verbetering poortwachter

21 november / 13:00 - 16:00

Zorgtalent binden en boeien voor de toekomst

Hoe bewapent u uw zorgorganisatie voor personeelstekort?

Het tekort aan personeel in de ouderenzorg is al jaren een probleem. Het is hoog tijd daar wat aan te doen. Maar wat is de juiste aanpak? Om- en bijscholen van personeel, zorgmedewerkers uit het buitenland of de interesse voor het werken met kwetsbare ouderen aanwakkeren?

Het huidige tekort aan personeel wordt alleen nog maar groter met de nieuwe regels die Den Haag onlangs afkondigde. In de richtlijnen staan nog geen concrete aantallen, maar minimaal twee zorgmedewerkers op een groep van acht bewoners lijkt de toekomst. De verwachting is dat het aantal tachtigplussers groeit van 700.000 naar 1,25 miljoen in 2025. Het nieuwe arbeidsplan moet er volgens het CNV voor zorgen dat er in 2023 125.000 extra zorgmedewerkers zijn. ‘Iets waarvoor 435 miljoen euro beschikbaar is.’

Echter de toegenomen administratielast, het slechte imago van de ouderenzorg en het tekort aan stageplaatsen zijn misschien wel de grootste obstakels in het vinden van gepassioneerd zorgpersoneel.

De KenniZ-deskundige op gebied van personeelsinzet van Aethon zal met u de In’s & Out’s doornemen. Tijdens een interactieve info-sessie komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe vindt u het zorgtalent voor de toekomst?
  • Welke ‘alternatieve’ wervingskanalen kunt u inzetten?
  • Het ontwikkelen, boeien en binden van personeel, hoe doet u dit?
  • Hoe organiseert u de personeelsinzet: zelfsturend of zelf organiserend?
  • Hoe richt u de flexibele schil zo optimaal mogelijk in?

Spreker is Ad Verwijs (Aethon)

De Wet verbetering poortwachter

Hoe bereidt u zich voor?

De Wet verbetering poortwachter legt de werkgever een actieve rol op in de aanpak van een snelle terugkeer op het werk van de zieke werknemer. De Wet verbetering poortwachter verplicht u een aantal stappen binnen een door de wet vastgesteld tijdspad te nemen als langdurig ziekteverzuim dreigt. Samen met de zieke werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren.

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft tijdsgebonden acties voor die u en de zieke werknemer moeten uitvoeren. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. UWV treedt op als poortwachter en toetst (poortwachterstoets) of u en de zieke werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor werkhervatting in passend eigen werk, ander werk binnen uw onderneming of elders (re-integratieverplichting) en of de werknemer in aanmerking komt voor collectieve voorzieningen. Als UWV uw inspanningen als onvoldoende beoordeelt dan kan UWV-sancties opleggen.

Tijdens deze info-sessie staat centraal:

  • Wat houdt de Wet verbetering poortwachter concreet in?
  • Welke wettelijke stappen moet u ondernemen richting uw zieke werknemer?
  • Hoe stelt u uw zieke werknemer centraal en niet het proces?
  • Wat mag u verwachten van de bedrijfsarts?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Spreker is André Loesink (Westerveld & Vossers)

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Dinsdag 21 november 2017 van 13:00-16:00 uur

Locatie: Aethon, Braillelaan 9, 2289 CL Rijswijk

Aan deze informatie sessie zijn geen kosten verbonden als u Premium lid bent van KenniZ.

Zonder lidmaatschap van KenniZ, betreffen de kosten 79,00 euro per persoon.

Indien u zich heeft aangemeld maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Anders worden er annuleringskosten (79,00 euro per persoon) in rekening gebracht.

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier

Deel dit bericht...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Gegevens

Datum:
21 november
Tijd:
13:00 - 16:00
Website:
http://www.kenniz.nl/agenda/info-sessie-oktober-slimmer-declareren-2

Organisator

Kleemans Organisatieadvies

Locatie

Aethon
Braillelaan 9
Rijswijk, Zuid-Holland 2289 CL Nederland
+ Google Maps

 

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?