Skal certificering

Skal certificering

De Skal certificering is een bio-certificering. Een product is biologisch als het is gecertificeerd volgens de huidige regelgeving. Certificeren kan alleen als het product (inclusief de hele keten ervoor) onder controle staat. Skal certificeert alle biologische productie in Nederland.

Skal certificaat behalen

Wilt u Skal certificering behalen? Maar vindt u dit te veel papierwerk? Wij zijn specialisten in het begeleiden bij de invoering van de nodige maatregelen in de praktijk om het Skal certificaat te behalen. De volgende thema’s met betrekking tot Skal-certificering of bio-certificering zijn daarbij relevant en van toepassing.

Werkwijze bij:

  • inkoop; Ingekochte producten dienen ook van SKAL gecertificeerde bedrijven te komen en daartoe dient u uw certificaten beheer op orde te hebben.
  • ingangscontrole; Bij binnenkomst dient u te controleren of alle aanduidingen correct zijn en of de producenten ook nog steeds gecertificeerd zijn.
  • opslag; Gedurende de opslag mag de BIO-status niet in gevaar komen.
  • productie; Tijdens productie mag de BIO-status niet in gevaar komen. Enkel toepassing van goedgekeurde ingrediënten en goede traceerbaarheid van gebruikte partijen. Geen kruisbesmetting met Niet-BIO-ingrediënten/producten.
  • administratieve verwerking (o.a. facturen en vervoersdocumenten); Op alle documentatie dient de BIO-status van de grondstoffen en eindproducten duidelijk te zijn.)
  • bio-risicoanalyse; U dient in kaart te brengen waar mogelijke risico’s ten aanzien van de BIO-status kunnen zitten en beoordelen of er voldoende maatregelen genomen worden.
  • recepturenbeheer; Recepturen dienen goed geborgd te worden en geregistreerd staan bij SKAL.
  • vaststelling massa-balans; Tenminste jaarlijks dient er een massa-balans vastgesteld te worden. Daarbij toetst u of bekend is hoeveel kg product is binnengekomen, verwerkt en verkocht. Dit dient een sluitend geheel te zijn.

Kleemans Organisatieadvies stelt hiervoor samen met u een handboek op of we integreren de verschillende werkwijzen in het bestaande handboek van uw organisatie.

Naast het behalen van een Skal certificering zijn wij ook gespecialiseerd in begeleiding rondom andere certificaten binnen de biologische en duurzame sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘On the way to PlanetProof’ keurmerk. Ook kunnen wij leveranciersaudits uitvoeren om het kwaliteitsniveau dat u nastreeft, te waarborgen bij uw leveranciers.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens Skal minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

certificering

Skal certificering toepassen

Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, moet hiervoor Skal gecertificeerd zijn. Uitzonderingen hierop zijn winkels of marktkramen die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. Een winkel mag in dat geval zijn eigen merk of naam niet op het product (laten) drukken.

Deze uitzonderingen gelden niet voor webwinkels of groothandelaren. Voor de opslag aan huis of in een citybox is er ook geen vrijstelling van de certificatieplicht.

Voorbereiden skal certificering?

Informatie over de voorbereidingen voor bio certificering kunt u op de website van Skal vinden.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?