ISO-22000

ISO-22000

Achtergrond

Naast de algemene ISO-norm voor kwaliteit (ISO-9001) en milieu (ISO-14001) is er een ISO-norm voor de beheersing van de voedselveiligheid: de ISO-22000-norm. Deze norm heeft de volgende kernelementen:

– Een overzicht van basiseisen waaraan organisaties moeten voldoen voor bedrijfsinrichting en hygiënisch werken. Dit wordt een technische specificatie (TS) genoemd: TS-22002-1.

– Een HACCP-plan gebaseerd op het stappenplan van de Codex Alimentarius. Een HACCP-plan bestaat uit een risicoanalyse op gebied van voedselveiligheid. Alle potentiële voedselveiligheidsrisico’s worden in beeld gebracht en er worden beheersmaatregelen voor vastgesteld. De meest kritische voedselveiligheidsrisico’s dienen extra aandacht te krijgen. Deze punten worden de CCP’s (kritieke beheerspunten) genoemd.

– Het managementsysteem zoals we dat kennen vanuit de ISO-9001-norm. Dat wil zeggen dat een aantal organisatorische zaken geregeld moet worden en een proces van continue verbetering ingevoerd moet worden. ISO-22000 is qua opzet echt een ISO-norm. Typische ISO-9001-onderdelen, zoals het meten van klanttevredenheid, zijn geen onderdeel van ISO-22000; de focus ervan ligt echt op voedselveiligheid.

Er zijn vele voedselveiligheidsnormen waarvoor bedrijven zich kunnen laten certificeren. Maar het het grote verschil tussen ISO-22000 en bijvoorbeeld BRC en IFS is dat er geen sprake is van concrete eisen voor bedrijfsinrichting en hygiëne als direct onderdeel van de norm zelf. In ISO-22000 wordt hiertoe verwezen naar Europese richtlijnen (852/853) en technische standaarden TS-22002-1. Bij BRC en IFS zijn deze aspecten verwerkt in de standaarden zelf. Dit maakt de ISO-22000-norm praktischer toepasbaar.

Toepassingsgebied:

Deze norm is enkel van toepassing op producerende en verwerkende levensmiddelenbedrijven.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

Om te voldoen aan de eisen van de ISO-22000 dient men een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten op basis van de ISO-22000 en de bijbehorende technische standaarden.

De ISO-22000 en de ISO/TS 22002-1 zijn te bestellen bij het NEN, www.nen.nl.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-22000-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande ISO-22000-systeem en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-22000-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?