IFS-Wholesale

Behaal uw IFS-Wholesale-certificaat eenvoudig

Achtergrond

IFS-Cash & Carry/Wholesale is ontwikkeld voor cash & carry-markten en groothandelaren. Met een IFS-Cash & Carry-certificaat kunt u aantonen dat tijdens uw handelsactiviteiten de voedselveiligheid en kwaliteit gegarandeerd zijn.

De inhoud van IFS-Cash & Carry/Wholesale is nagenoeg gelijk aan de inhoud van de IFS-Food Standard en bevat de volgende hoofdstukken:

1. Senior management verantwoordelijkheid
2. Management van het kwaliteitssysteem
3. Management van het HACCP systeem
4. Management van middelen en personeel
5. Regels voor de productie en de fabrieksinrichting
6. Metingen, analyses, continue verbetering

Inhoud van de norm

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen zoals deze onderdeel uitmaken van de IFS Wholesale norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over IFS certificering kunt u vinden op de website van IFS.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens IFS Wholesale minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Toepassingsgebied

Deze IFS-standaard is ook van toepassing op handelsbedrijven die producten herverpakken. Voor groothandelaren met beperkte “productieactiviteiten” is dit wel een handige norm, omdat ze anders onder IFS-Food vallen die zwaardere eisen stelt aan die activiteiten.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het is verstandig om via de website van IFS de norm te bestellen en een nulmeting uit te voeren. Op basis van de resultaten daarvan kunt u de benodigde procedures opstellen.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een IFS-Wholsesale-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande IFS-Wholesale-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de IFS-Wholesale-eisen.

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?