IFS-Logistics

IFS-Logistics

Achtergrond

De IFS-Logistics-norm dicht het gat tussen productie en retail, en maakt de kwaliteits- en veiligheidsprocessen binnen de hele toeleverketen (supply chain) transparent en meetbaar. Onder deze standaard vallen alle logistieke activiteiten voor food- en non-foodproducten. Bijvoorbeeld transport, opslag, distributie, overslag en laden en lossen. De norm geldt voor alle soorten transportactiviteiten: over de weg, per trein of schip en met of zonder koeling.

De standaard is bedoeld voor voorverpakte producten, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt bij transport van onverpakte bulkgoederen. Als de voedselverwerkende onderneming haar eigen logistieke afdeling heft, valt die onder de IFS-Food-norm. Maar als de logistieke en transportactiviteiten zijn uitbesteed, geldt de IFS-Logistics-norm voor deze externe partijen.

Het certificaat voor IFS-Logistics toont aan dat uw organisatie in staat is voedselveiligheidsrisico’s te beheersen. Het helpt u bij het nakomen van uw wettelijke verplichtingen en het beschermen van de consument. Deze standaard maakt kwaliteits- en veiligheidsprocessen transparant en meetbaar. Het voordeel hiervan is dat u goed zicht krijgt op uw inspanningen op het gebied van voedselveiligheid. Ook kunt u in het geval van voedselveiligheidsincidenten aantonen dat u al het mogelijke hebt gedaan om het incident te voorkomen.

De richtlijnen uit de IFS-Logistics-norm bieden uw organisatie houvast bij het opzetten en implementeren van een managementsysteem. Daarmee kunt u de logistieke bedrijven helpen beter te voldoen aan de gestelde eisen voor voedselveiligheid en conformiteit. Het doel van de norm is een instrument bieden voor het meten en verbeteren van de prestaties voor kwaliteit en voedselveiligheid. De gemeten prestaties kunnen, indien noodzakelijk, leiden tot effectieve terughaalacties.

Checklist

De checklist van IFS-Logistics bestaat uit 3 hoofdonderdelen, verdeeld in 7 hoofdstukken. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de basiseisen voor alle bedrijfstypes. Het tweede onderdeel geeft de eisen voor opslag en distributie weer. Het derde onderdeel beschrijft de eisen voor transport.

Onderdeel 1: Basiseisen voor alle organisaties (46 eisen)
1: Kwaliteitssysteem: eisen m.b.t. risicomanagement, HACCP, document- en registratiebeheer
2: Directie betrokkenheid
3: Middelenmanagement
4: Prestatiemanagement: eisen m.b.t. contractbeoordeling, prestatiemonitoring, specifieke klanteisen
5: Verbetermanagement: eisen m.b.t. interne audits, klachtenafhandeling, etc.
Onderdeel 2: Opslag en distributie (39 eisen)
6: Productcontact: eisen aan de opslagruimte zoals onderhoud, ongediertebeheersing en hygiëne
Onderdeel 3: Transport (13 eisen)
7: Transportverpakking: eisen m.b.t. transport van het product

Toepassingsgebied

Deze norm is bedoeld voor organisaties in de logistieke sector met transport- en/of warehousing-activiteiten. De IFS-Logistics is toepasbaar voor logistieke activiteiten met zowel food- als non-food producten.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Van de website van IFS  kunt u de norm downloaden.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een IFS-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande IFS-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de IFS-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?