IFS-Broker

IFS-Broker

Achtergrond

Zoals de naam al zegt, is deze norm bestemd voor brokers. Dit zijn de handelsbedrijven of importeurs zonder eigen logistiek en opslag. Het doel van de IFS-Broker is het aantoonbaar maken van een geschikte leverancierskeuze en het beheersen van risico’s met betrekking tot de ingekochte materialen. De eisen zijn specifiek opgesteld voor handelsbedrijven.

De werkwijze bij de audits is identiek aan die van de andere IFS-normen. Er kan per item gescoord worden op A, B, C en D, en de volgende aspecten zijn als knock-outs geformuleerd:

– bewustzijn en verantwoordelijkheid
– HACCP-systeem
– voldoen aan klanteisen
– traceerbaarheidssysteem
– interne audits
– recallplan
– beheer afwijkende producten
– corrigerende acties
– analyses

De norm bestaat uit de volgende hoofdstukken:

– Managementverantwoordelijkheid
– Kwaliteitssysteemeisen
– Management van middelen
– Beheersing van ingekochte diensten
– Meten, analyseren, verbeteren
– Food defense

Toepassingsgebied

Voor bedrijven met enkel handelsactiviteiten, tussenpersonen, commissionairs, etc. Het betreft handelaren van foodproducten, verpakkingen en huishoudproducten.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het is verstandig om via de website van IFS de norm te bestellen en een nulmeting uit te voeren. Op basis van de resultaten daarvan kunt u de benodigde procedures opstellen.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een IFS-Broker-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande IFS-Broker-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de IFS-Broker-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?