BRC Storage and Distribution

BRC Storage and Distribution

Achtergrond

De BRC Storage and Distribution bevat eisen die worden gesteld aan opslag en distributie (storage and distribution), groothandel (wholesale) en aanverwante logistieke diensten (contracted services) in relatie tot voedingsmiddelen (zowel verpakt als los), verpakkingsmaterialen en consumer products.

De modules Groothandel en Ompakken kunnen alleen in combinatie met de module Opslag behaald worden. De modules Opslag en Distributie zijn afzonderlijk te behalen.

Het verschil tussen deze norm en de BRC Food: BRC Food geldt voor bedrijven die een bewerkingsstap in hun bedrijfsprocessen hebben; voor BRC Storage and Distribution mag dit niet het geval zijn.

De BRC Storage and Distribution is verdeeld in 8 secties:

1. Betrokkenheid van de directie en continu verbeteren
2. Gevaren- en risicoanalyse
3. Kwaliteitsmanagement
4. Eisen aan bedrijfsruimten
5. Eisen aan voertuigen
6. Facilitaire zaken
7. Goede transportomstandigheden
8. Personeel

Aanvullende vrijwillige modules omvatten loonverpakken, groothandel, productkeuringen en afvalverwerking.

Toepassingsgebied

De BRC Storage and Distribution-norm stelt eisen aan activiteiten op het gebied van opslag en distributie van voedingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en consumentengoederen. De norm is van toepassing op diverse soorten van transport, bijvoorbeeld vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen. Hij behandelt alle logistieke activiteiten, zoals laden, transport, lossen, opslag en distributie. De BRC Storage and Distribution is dus ook van toepassing op bedrijven met enkel logistieke activiteiten.

Voor transporteurs is de BRC Storage and Distribution van toepassing.
Voor opslag- en distributiebedrijven en groothandels is de BRC Storage and Distribution van toepassing.
Voor loonverpakkers en verpakstations is de BRC Food van toepassing.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Meer informatie over BRC kunt u vinden op www.brcglobalstandards.com.

Door in eerste instantie de zelfevaluatiechecklist door te lezen en uzelf een beeld te vormen van het eisenpakket van BRC Food kunt u inzicht krijgen in de benodigde acties: http://www.brcglobalstandards.com/Portal.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan u helpen om de eisen op een praktische wijze in te vullen: uitgaande van uw bedrijfsprocessen. Wilt u meer weten over onze manier van werken en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Download Kleemans

Download

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?