BRC Packaging and Packaging Materials

Behaal uw BRC Packaging and Packaging Materials-certificaat eenvoudig

Achtergrond

BRC heeft een certificeringsnorm voor de producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen: de BRC Packaging-norm. Deze norm is samengesteld op basis van bekende principes, standaarden en normen die toegepast worden voor de evaluatie van de toeleveranciers in de verpakkingsbranche en is specifiek toegespitst op de productie van verpakkingsmaterialen.De norm is opgebouwd uit eisen op de gebieden organisatie, gevaren- en risicobeheerssysteem, technisch managementsysteem, normen voor de productieomgeving, beheersing van verontreinigingen, personeel.

Inhoud van de norm

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen en de aanvullende modules zoals deze onderdeel uitmaken van de BRC Packaging & Packaging Materials norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over BRC certificering kunt u vinden op de website BRC Global Standards of op BRC Participate.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens BRC Packaging & Packaging Materials minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Toepassingsgebied

De BRC Global Standard Packaging is van toepassing op producenten van verpakkingsmiddelen bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.

Certificering kan ook plaatsvinden bij organisaties die:

  • Bewerkingen uitvoeren op verpakkingsmaterialen (converters);
  • Verpakkingsmaterialen uit voorraad leveren waarbij een additionele bewerking of herverpakken plaatsvindt
  • Wegwerpartikelen voor consumenten produceren (disposables) die in contact komen met voedingsmiddelen en gemaakt zijn van materialen die voor dat gebruik bestemd zijn.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U kunt een gratis exemplaar van de norm downloaden via de BRC Bookshop, Tevens zijn er enkele self-assessmenttools beschikbaar op de website van BRC. Desgewenst kunt u deze ook terugvinden op onze downloadpagina.

Veel bedrijven vinden het erg zinvol om eerst door een van onze adviseurs een nulmeting uit te laten voeren, waarna gezamenlijk een plan van aanpak bepaald kan worden.

Een van de belangrijkste stappen is de vaststelling of u binnen de categorie ‘Basic Hygiene’ of ‘High Hygiene’ valt. Indien u geen verpakkingen produceert die in direct contact komen met producten kunt u aannemen dat u zich in de categorie ‘Basic Hygiene’ bevindt.

Begeleidingsmogelijkheden

U kunt bij ons dus terecht voor een nulmeting, maar uiteraard kunnen we het gehele traject van certificering van A tot Z voor u begeleiden. Ook een training van uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?