BRC Food

Behaal uw BRC Food-certificaat eenvoudig

Achtergrond

BRC staat voor British Retail Consortium. De BRC-norm is in 2003 ontstaan op basis van samenwerking van een aantal Engelse supermarkten. De norm wordt dan ook met name gevraagd van retailers of bedrijven die een relatie hebben met de Engelse markt.

BRC heeft een aantal varianten van de normen ontwikkeld waaruit bedrijven dienen te kiezen. De keuze hangt af van de activiteiten die gecertificeerd moeten worden. De volgende alternatieven zijn van toepassing:

– BRC Food. Deze titel wordt in de wandelgangen gebruikt voor Global Standard Food Safety. Voor voedselproducerende organisaties waar levensmiddelen worden verwerkt, verpakt of bewerkt.
BRC IoP. Deze titel wordt in de wandelgangen gebruikt voor Global Standard Packaging and Packaging Materials. Voor producenten van verpakkingsmaterialen voor elk type product, van levensmiddelen tot consumentenartikelen.
BRC Storage and Distribution (S&D). Voor alle opslag- en transportactiviteiten voor het eigen bedrijf of voor derden.
BRC Agents & Brokers. Voor handelsbedrijven en tussenpersonen die geen verdere activiteiten met de producten ondernemen.

Specifiek over de BRC Food

De norm bestaat uit 7 hoofdstukken met eisen voor de volgende aandachtsgebieden:

– Management van de organisatie (organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, overleg)
– HACCP (vastgesteld voedselveiligheidsplan) en kwetsbaarheidsanalyse (fraude- en integriteitsbeheersing, beveiliging)
– Kwaliteitsmanagementsysteem (handboekbeheer, interne audits, corrigerende maatregelen, traceerbaarheid)
– Bedrijfsruimten (afhankelijk van de kwetsbaarheid van product en proces zijn deze eisen streng of minder streng)
– Beheersing van producten (grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, verpakkingen; voedselveiligheidsrisico’s, allergenen, GMO, claims, labeling)
– Beheersing van processen (onderhoud, kalibratie)
– Beheersing van personeel (training, hygiëneregels)

Inhoud van de norm

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen zoals deze onderdeel uitmaken van de BRC Food norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over BRC certificering kunt u vinden op de website BRC Global Standards of BRC Participate.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens BRC Food minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Toepassingsgebied

Deze norm is van toepassing op bedrijven die voedsel bewerken of verwerken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Nadere informatie over deze norm kunt u vinden op de website van BRC.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan u helpen om op een praktische wijze invulling te geven aan de eisen: uitgaande van uw bedrijfsprocessen. De begeleiding omvat de volgende stappen:

Stap 1. Kennismakingsbijeenkomst
Stap 2. Nulmeting: huidige situatie t.o.v. de normeisen, plan van aanpak bespreken en kwaliteitsteam bepalen
Stap 3. Informatiebijeenkomst voor kwaliteitsteam
Stap 4. Proceseigenaren benoemen en afspraken vaststellen
Stap 5. Verplichte normonderdelen bespreken (procedures en registraties)
Stap 6. Relevante bedrijfsprocessen bespreken d.m.v. interviews met medewerkers
Stap 7. HACCP-analyse uitvoeren met kwaliteitsteam
Stap 8. Handboekdocumenten beschrijven
Stap 9. Interne audit uitvoeren en ondersteunen bij directiebeoordeling
Stap 10. Certificering door certificerende instelling

Wilt u meer weten over onze manier van werken en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?