BRC Agents & Brokers

Behaal uw BRC Agents & Brokers-certificaat eenvoudig

Achtergrond BRC Agents and Brokers

De BRC Agents and Brokers norm (BRC A&B) dicht het gat tussen productie en retail. De norm draagt bij aan de mogelijkheid om de volledige toeleverketen (supply chain) te certificeren.

De BRC A&B bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de handel in levensmiddelen, verpakkingsmaterialen, consumer products en pet food.

In principe is de norm bedoeld voor bedrijven die enkel handelsactiviteiten verrichten en niet over eigen logistieke faciliteiten beschikken. Eventuele logistieke activiteiten die plaatsvinden maken geen onderdeel uit van de certificering.

De voordelen van certificering

Met behulp van BRC A&B certificering toont u aan dat uw bedrijf werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten te waarborgen.

Certificering helpt u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens BRC A&B minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Inhoud van de norm

Klik hier (download toevoegen met afbeelding van inhoudsopgave) voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen zoals deze onderdeel uitmaken van de BRC A&B norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over BRC certificering kunt u vinden op de website BRC Global Standards of op BRC Participate.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een BRC A&B certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en
    met certificering);
  • Het uitvoeren van audits;
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?