Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheid van klanten en medewerkers zijn voor ieder bedrijf van essentieel belang. Ontevreden klanten en/of medewerkers kunnen van invloed zijn op de bedrijfsprestaties en -continuïteit. Middels tevredenheidsonderzoeken kan de tevredenheid van uw klanten en/of medewerkers systematisch in kaart worden gebracht.

Aan de hand van de verzamelde gegevens (meestal kwantitatief onderzoek) wordt de mate van tevredenheid in beeld gebracht en kunnen aanbevelingen voor verbetering worden gedaan.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een document dat uitlegt wat de theorie achter een tevredenheidsonderzoek uitlegt.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Aanpak

Stap 1: Voorbereidingen onderzoek
Samen met u wordt het tevredenheidsonderzoek voorbesproken, er vindt afstemming plaats over de invulling van het onderzoek en er worden afspraken gemaakt. U kunt hierbij denken aan afspraken omtrent de vragenlijst, de planning van het onderzoek, het aanleveren van gegevens, de dataverzameling, de wijze van benadering van deelnemers, uw wensen voor de onderzoeksrapportage, etc.

Stap 2: Dataverzameling

Vervolgens verzamelen wij de gegevens op basis van de door u beschikbaar gestelde gegevens. Wij maken hiervoor gebruik van een professionele digitale enquêtetool waarmee deelnemers aan het onderzoek per email worden benaderd en online een vragenlijst in kunnen vullen. Deze wordt geheel in de huisstijl van uw organisatie opgeleverd.

Stap 3: Data invoer, controle en opschoning
Kleemans draagt zorg voor verwerking van de verzamelde onderzoeksgegevens in een databestand. Na het controleren en opschonen van het databestand, informeren we u over de respons.

Stap 4: Analyse en rapportage
De verzamelde gegevens worden door ons geanalyseerd en de onderzoeksresultaten worden verwerkt in een rapportage. Dit rapport vormt een uitstekende basis om verbetermaatregelen vast te stellen om de tevredenheid van klanten en/of werknemers te verhogen.

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Toepassingsgebieden

Kleemans voert tevredenheidsonderzoek uit voor alle soorten bedrijven en organisaties in diverse sectoren (waaronder ook de zorgsector). Het gaat hierbij om medewerkerstevredenheidsonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?