CQI

CQI

Achtergrond CQI-meting

Binnen de gezondheidszorg vervullen zorguitkomsten een steeds prominentere rol. Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren.

Met behulp van zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten (bijv. risicosignalering van zorgproblemen zoals huidletsel, incontinentie en ondervoeding). Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren (bijv. ervaringen van cliënten wat betreft hun inspraak en informatievoorziening).

Als geaccrediteerd meetbureau kan Kleemans u van dienst zijn met het verzamelen en aanleveren van cliëntgebonden indicatoren door middel van het uitvoeren van een onafhankelijke CQI-cliëntenraadpleging. Voor meer informatie over CQI-metingen en onze werkwijze verwijzen wij u graag naar onze website www.cqimeting.nl.

De CQ-Index is ontwikkeld om ervaringen van cliënten met de dienst- en zorgverlening via een gestandaardiseerde methodiek inzichtelijk te maken. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard worden ervaringen van cliënten met de zorg op een betrouwbare en eenduidige wijze gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om landelijk de prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

Binnen diverse sectoren is het meten van de ervaringen van cliënten met behulp van de CQ-Index verplicht gesteld. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar onze website www.cqimeting.nl.

Kleemans voert als geaccrediteerd meetbureau CQI-metingen uit binnen verschillende sectoren. Daarnaast kan Kleemans zorgaanbieders begeleiden en ondersteunen bij het meten en aanleveren van de zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?