CQI meting

CQI meting

Ervaringen van cliënten en/of patiënten vormen een belangrijke bron van informatie over kwaliteit van zorg waarbij de patiënt centraal staat. Zorginstituut Nederland hecht dan ook, samen met de partijen in de zorg van (samenwerkingsverbanden van) patiëntenorganisaties tot zorgverzekeraars, veel waarde aan cliënt/patiënt ervaringen.

Met de Consumer Quality Index (CQI) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten en/of patiënten gemeten. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten en/of patiënten met de zorg. De methodiek bestaat naast vragenlijsten uit bijbehorende richtlijnen voor de dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. Cliënten en patiënten kunnen online of schriftelijk kenbaar maken wat zij belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Doel van de CQ-index

Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over de prestaties van zorgaanbieders gezien van cliëntperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor de verschillende partijen in de zorg voor kwaliteitsverbetering, zorginkoop en monitoren van zorg.

Waarom (niet) kiezen voor een CQI meting?

De vragenlijst behorende bij een CQI meting wordt vaak gezien als een lange lijst met vragen, welke niet specifiek is voor de doelstellingen en belangen die een organisatie heeft. Het voordeel van de vragenlijsten is dat het een goed algemeen beeld geeft van de prestaties van uw organisatie. De resultaten kunnen één op één worden vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen.

Op de transparantiekalender (www.zorginzicht) staat met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg gemeten dient te wordt. Dit zijn de instrumenten in het Register die geschikt zijn voor keuze-informatie. De Transparantiekalender geeft aan wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd worden bij Zorginstituut Nederland.

Daarnaast leveren de uitkomsten van cliënt/patiënt-tevredenheidsonderzoeken nuttige informatie en ter verbetering van toegevoegde waarde zijn voor kwaliteitsmanagementsysteem.

Het is interessant als u het onderzoek een eigen draai kunt geven, en dát kunt bevragen wat op dit moment belangrijk is voor uw organisatie!

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Voor het onderwerp ”Tevredenheidsonderzoek” hebben we een download die de theorie achter een tevredenheidsonderzoek uitlegt. Profiteer van deze gratis kennis.

u ontvangt direct de download

Aanpak van een cliënttevredenheidsonderzoek

 • Stap 1: Voorbereiding onderzoek
  Allereerst wordt het onderzoek met u voorbesproken en wordt de invulling van het onderzoek bepaald. Als u wenst, kan dit in de vorm van een kennismakingsgesprek. Tevens worden afspraken gemaakt: de planning van het uit te voeren onderzoek en de wensen voor de rapportage.
 • Stap 2: Dataverzamelding
  Vervolgens verzamelen wij de gegevens op basis van de door u beschikbaar gestelde gegevens. Wij maken hiervoor gebruik van een professionele digitale enquêtetool. Deze wordt geheel in de huisstijl van uw organisatie opgeleverd.
 • Stap 3: Data invoer, controle en opschoning
  Kleemans draagt zorg voor de verwerking van de verzamelde onderzoeksgegevens. U wordt tussentijds altijd goed geïnformeerd over de respons van het onderzoek.
 • Stap 4: Analyse en rapportage
  De verzamelde gegevens worden door ons geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Daarnaast vormt dit rapport een uitstekende basis om verbeterpunten vast te stellen om de tevredenheid te verhogen.

Enthousiast geworden en meteen aan de slag?

 • Ter voorbereiding kunt u eens kijken welke vragen uit de vragenlijst van de CQI meting die beschikbaar is voor uw sector, interessant zijn om te gebruiken in uw eigen onderzoek.
 • Overleg eens met de cliëntenraad of een vergelijkbaar orgaan, wat echt belangrijk is.
 • Ga na welke vragen u als bestuurder of kwaliteitsmanager van de organisatie beantwoord zou willen hebben om de dienstverlening te verbeteren.

Wilt u meer informatie over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden, heeft u een sparringspartner nodig bij het opzetten van een onderzoek, of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?