MVO – de aanpak van Kleemans

MVO – de aanpak van Kleemans

Hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt u? Weet u welke eisen partijen als zorgkantoren, verzekeraars, investeerders, gemeenten en potentiële klanten aan u stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wilt u kosten besparen, een aantrekkelijke werkgever zijn en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan een duurzame omgeving? Wilt u uw inspanningen op gebied van MVO aantoonbaar maken? Denkt u dan eens na over een certificeringstraject op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)!

Zowel gemeenten als verzekeraars hebben afgesproken dat zij zoveel mogelijk trachten ‘duurzaam in te kopen’. Voor u als ondernemer is het van wezenlijk belang op de hoogte te zijn van deze criteria.

Triple P

De drie elementen van MVO (People, Planet, Profit) worden meestal aangeduid als ‘de drie P’s’. Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zoeken bewust naar een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) resultaten. Met een MVO-certificaat laat u als organisatie zien de perfecte balans te hebben gevonden!

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens MVO minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar de downloadpagina

brc certificaat

Toepassingsgebied

MVO is toepasbaar op alle typen organisaties.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

Er zijn verschillende websites waarop u meer informatie kunt vinden over MVO, zoals de website van MVO Nederland.

Begeleidingsmogelijkheden

Wij kunnen u begeleiden bij het inrichten van uw MVO-managementsysteem, al dan niet gericht op het behalen van een MVO-certificaat. U kunt hierbij denken aan de MVO-wijzer of de MVO-prestatieladder. Daarnaast is Kleemans Organisatieadvies als partner van de MVO-wijzer gerechtigd om een MVO-verklaring af te geven. In onze begeleidingstrajecten bieden wij u altijd een ‘op maat’ dienstverlening aan!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?