GDP certificaat

GDP certificaat en richtlijnen

Het GDP certificaat staat voor ‘Good Distribution Practice’. Dit is een certificaat om het kwaliteitsniveau rondom het distributienetwerk van geneesmiddelen en grondstoffen hiervoor (API) te handhaven. Door het GDP certificaat kan de kwaliteit hiervan worden gewaarborgd. Het is een belangrijke vorm van kwaliteitsmanagement, waarbij aan belangrijke GDP richtlijnen voldaan moet worden. Kleemans Organisatieadvies begeleidt ondernemingen in het traject naar het certificaat, zodat het eenvoudiger wordt om aan deze lastige GDP richtlijnen te voldoen.

Voor wie is het GDP certificaat precies?

Het GDP certificaat wordt door de overheid afgegeven en is bereikbaar voor bedrijven die farmaceutische producten langer dan 72 uur in beheer hebben in de vorm van opslag. Bedrijven die transport- en distributie activiteiten rondom farmaceutische producten ondernemen kunnen ook dit certificaat behalen. Het bedrijf dient te beschikken over een groothandel vergunning. Vanuit deze vergunning is het vervolgens mogelijk het bedrijf te laten beoordelen omtrent de GDP richtlijnen.

GDP richtlijnen

In de farmaceutische sector is een consequente kwaliteit in de gehele productieketen van groot belang. Bij de certificering wordt daarom het volledige productieproces, van producent tot consument, in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de volgende GDP richtlijnen:

1. Kwaliteitsmanagement
2. Personeel
3. Bedrijfsruimten en uitrusting
4. Documentatie
5. Operaties
6. Klachten, retourzendingen, vermoedens van vervalste geneesmiddelen en het terugroepen van geneesmiddelen
7. Uitbestede activiteiten
8. Zelfinspecties
9. Vervoer
10. Specifieke bepalingen voor makelaars
11. Slotbepalingen

Blijven voldoen aan de GDP richtlijnen

Met een GDP certificaat maakt u aantoonbaar dat u de productveiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen in de gehele distributieketen waarborgt. Om te blijven voldoen aan de richtlijnen van de GDP dient u de kwaliteit en verzorging van uw kwaliteitsbeheer hoog te houden. Kleemans Organisatieadvies biedt u hierin ondersteuning. Voor verschillende sectoren verzorgt Kleemans diverse trainingen en coaching op maat. Onze adviseurs hebben veel ervaring en vakkennis op het gebied van het verzorgen en organiseren van trainingen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij geven u graag advies en helpen u graag bij het opzetten of transformeren van uw kwaliteitsbeheersysteem. Wilt u de stap naar het GDP certificaat verkleinen en heeft u hulp nodig bij de lastige GDP richtlijnen? We helpen u graag. Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens GDP minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Toepassingsgebied

GDP-certificering is enkel mogelijk voor bedrijven die logistieke activiteiten verrichten m.b.t. geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Kleemans Organisatieadvies kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een uniek GDP-handboek, daarbij stomen we uw bedrijf klaar voor de certificering. En ondersteunen we u bij het onderhoud van uw bestaande GDP-systeem en trainen we uw medewerkers conform de GDP-eisen. De training geven we in samenwerking met een van onze partners die daar bevoegd voor zijn.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans Organisatieadvies kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een uniek GDP-handboek, daarbij stomen we uw bedrijf klaar voor de certificering, ondersteunen we u bij het onderhoud van uw bestaande GDP-systeen en trainen we uw medewerkers conform de GDP-eisen. De training geven we in samenwerking met een van onze partners die daar bevoegd voor zijn.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van de WHO is meer informatie te vinden over de richtlijnen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?