GDP

Good Distribution Practices (GDP)

Achtergrond

De Good Distribution Practices (GDP) omvatten eisen voor opslagplaatsen en distributiecentra voor medicijnen. Internationaal geaccepteerde voorschriften bepalen dat distributeurs van farmaceutische producten volgens de GDP-normen moeten werken. Het overzicht zorgt ervoor dat uw gehele productieketen voorzien wordt van consequente kwaliteitsbeheersystemen. Vanaf de eerste levering van ruwe materialen aan de fabrieken tot de laatste zending van de afgewerkte medicijnen naar de eindgebruiker. Een onafhankelijke beoordeling is de meest effectieve manier om te bewijzen dat uw kwaliteitsbeheersysteem overeenstemt met de richtlijnen van de GDP.

Hoofdstukken van de GDP-richtlijn

1.  Quality Management
2.  Personnel
3.  Premises and Equipment
4.  Documentation
5.  Operations
6.  Complaints, returns, suspected falsified medicinal products and medicinal product recalls
7.  Outsourced activities
8.  Self-inspections
9.  Transportation
10. Specific provisions for brokers
11. Final provisions

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens GDP minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Toepassingsgebied

GDP-certificering is enkel mogelijk voor bedrijven die logistieke activiteiten verrichten m.b.t. geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van de WHO is meer informatie te vinden over de richtlijnen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van de WHO is meer informatie te vinden over de richtlijnen.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een GDP-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande GDP-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de GDP-eisen. De training geven we niet zelf, daarvoor kunnen we een van onze partners inschakelen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?