NEN-HKZ

NEN-HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met dit in Nederland ontwikkelde model wordt ernaar gestreefd dat binnen de gehele zorgsector middels ongeveer dezelfde de kwaliteit van de zorgverlening gewaarborgd is. Hiertoe zijn HKZ normen opgesteld. Bedrijven kunnen als ze voldoen aan die HKZ normen een HKZ-certificering behalen. In de praktijk betekent dit dat u cruciale bedrijfsprocessen beschrijft, maar vooral implementeert in uw organisatie. Hiermee realiseert u een duidelijke en transparante bedrijfsvoering. Na een HKZ audit, een toesting door een onafhankelijke certificerende instelling, kunt u in aanmerking komen voor het HKZ certificering, mits u de HKZ normen goed heeft ingevuld. Een certificaat om trots op te zijn!

Wat levert het u op?

  • een HKZ certificering biedt mogelijkheden om uw bedrijfsvoering nog transparanter en efficiënter in te richten;
  • een HKZ certificaat biedt positieve onderscheiding in de markt. U laat belanghebbenden zien dat u kwaliteit levert en hierbij de cliënt centraal stelt;
  • u voldoet aan de eisen vanuit de sector zelf. De HKZ normen worden immers opgesteld door de belangrijkste partijen uit de sector;
  • u biedt medewerkers op een eenduidige manier werkafspraken, protocollen, werkinstructies etc. aan. Automatisering kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Certificerende instelling

De toetsing (= HKZ audit) van uw kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instelling. Deze instellingen zijn hiertoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Het uitvoeren van de HKZ audit is gebonden aan strikte regels. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie omvat de externe audit meerdere dagen, maar minimaal 1,5 dag.

De HKZ audit wordt in 2 fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: handboekbeoordeling
  • Fase 2: praktijktoets

Bij de handboekbeoordeling wordt getoetst of alle processen en registraties zoals geëist vanuit de HKZ norm aanwezig, correct en volledig zijn.

Tijdens de praktijktoetsing wordt getoetst of de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd conform het beschreven handboek en de HKZ norm. Daarnaast wordt getoetst of de organisatie zichzelf steeds verbetert.

Als de certificerende instelling heeft vastgesteld dat aan de HKZ norm wordt voldaan, dan ontvangt u als organisatie het HKZ certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarbij elk jaar ‘vinger aan de pols’ gehouden wordt door de certificerende instelling. Jaarlijks komt men namelijk toetsen of u nog steeds voldoet aan alle gestelde HKZ eisen.

HKZ certificaat: een certificaat om trots op te zijn!

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?