IGJ Stresstest

IGJ Stresstest

Bent u voorbereid op een bezoek van de IGJ? Laat een Stresstest uitvoeren door Kleemans

Heeft u uw organisatie of praktijk op orde?

Veel bestuurders en zorgverleners zijn vaak verrast door een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) en met name door de maatregelen die vervolgens worden opgelegd. Zaken die u, wellicht, als niet van belang acht, kunnen voor de IGJ grond zijn voor het opleggen van een maatregel.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De IGJ is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van zorg. De IGJ gebruikt het toetsingskader om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. Naast de geldende wet- en regelgeving dient u als organisatie ook rekening te houden met alle op uw branche van toepassing zijnde veldnormen en richtlijnen.
Binnen de diverse zorgsectoren zijn er (nieuwe) kwaliteitskaders van kracht of worden op dit moment ontwikkeld:

 • Verzorging & Verpleging: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017
 • Gehandicaptenzorg: Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
 • Wijkverpleging: Contouren Kwaliteitskader Wijkverpleging (2017 – in ontwikkeling)
 • Jeugdzorg: Kwaliteitskader Jeugd 2016
 • Geestelijke gezondheidszorg: Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017
 • Geboortezorg Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2016 en
 • Indicatorenset Geboortezorg 2017

 

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Kleemans Download ISO-45001

Stresstest

De adviseurs van Kleemans kunnen bij u op locatie een Stresstest uitvoeren. Tijdens de Stresstest komen minimaal de volgende thema’s aan de orde (afhankelijk van het geldende kwaliteitskader, wetten, veldnormen en richtlijnen):

 • Cliëntendossier
 • Klachtenregeling
 • Medicatieveiligheid
 • Ketenpartners
 • Deskundigheid en inzet medewerkers
 • Vrijheidsbeperking
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid
 • Melding Incidenten Cliënten (MIC)
 • Bestuurlijke transparantie (Govenance code)


Voor het uitvoeren van de Stresstest rekenen we anderhalve dag (afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Hiervan zijn we 1 dag aanwezig op uw locatie voor het uitvoeren van documentenbeoordeling en interviews. Daarnaast besteden we een halve dag aan het uitwerken van de rapportage en het voortgangsadvies.

Geïnteresseerd of vragen?

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?