IGJ Stresstest

IGJ Stresstest

Achtergrond IGJ Stresstest

De inspectie Gezondheidszorg ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden op het terrein van de kwaliteit van zorg en medische producten.
In totaal ziet ze toe op de naleving van 29 wetten. Het merendeel van de activiteiten die de inspectie onderneemt, is aan deze wettelijke taken gerelateerd.
De inspectie selecteert jarlijks de belangrijkste risicoís van kwaliteit en veiligheid van de zorg en richt daar met name haar toezicht op.
Naast deze thema’s houdt de IGJ sectorgericht toezicht.

Toepassingsgebied:

Deze dienstverlening is van toepassing op de zorgsector.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

Informatie van IGJ is beschikbaar via www.igj.nl. Daar zijn tevens de jaarlijkse werkplannen beschikbaar.

Begeleidingsmogelijkheden:

Is uw organisatie voorbereid op een bezoek van de inspectie? Laat een Stresstest uitvoeren door Kleemans.
De adviseurs van Kleemans kunnen bij u op locatie een Stresstest uitvoeren. Tijdens de Stresstest komen alle thema’s (sectorspecifiek) en prioriteiten aan bod.
Na de uitvoering van de Stresstest ontvangt u een rapportage waarmee u aan de slag kunt.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?